LOGOWANIE

            

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- podbudowa: szkoła podstawowa,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- język obcy zawodowy,
- BHP i działalność gospodarcza,
- rysunek zawodowy,
- podstawy budownictwa ogólnego,
- podstawy organizacji robót budowlanych,
- technologia robót murarskich i tynkarskich,
- pomiary budowlane i dokumentacja techniczna,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:
BUD.11. Wykonywanie robót  montażowych, okładzinowych i  wykończeniowych.

STOLARZ

- podbudowa: szkoła podstawowa, 

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- język obcy zawodowy,
- technologia i materiałoznawstwo,
- maszyny i narzędzia,
- rysunek techniczny i konstrukcje,
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

MURARZ-TYNKARZ

- podbudowa: szkoła podstawowa,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- język obcy zawodowy,
- BHP i działalność gospodarcza,
- rysunek zawodowy,
- podstawy budownictwa ogólnego,
- podstawy organizacji robót budowlanych,
- technologia robót murarskich i tynkarskich,
- pomiary budowlane i dokumentacja techniczna,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

- podbudowa: szkoła podstawowa,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- język obcy zawodowy,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- dokumentacja techniczna,
- podstawy budownictwa,
- sieci komunalne,
- instalacje sanitarne,
- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- pracownia sieci i instalacji,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci  oraz instalacji sanitarnych.

Partnerzy