LOGOWANIE

            

UWAGA!

 UWAGA SŁUCHACZE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH!!!

 
Zajęcia dla słuchaczy kursów kwalifikacyjnych M42 I KK, M18 IKK i M18 III KK  z dnia 05.06.07 października 2017 r.  zostały przeniesione na dzień 26.27 i 28 października 2017r. wg obowiązującego harmonogramu.

 

KKZ - ogłoszenie

UWAGA !!! Dotyczy KKZ realizowanych przez CKZiU1 Nr 1 w Przemyślu w roku szkolnym 2017/2018.
 
W dniu 12.10.2017 r. o godzinie 15 w sali nr 10 budynku 99 odbędzie się spotkanie organizacyjne słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Spotkanie będzie dotyczyło informacji na tematy zajęć praktycznych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kwalifikacjach M18 i M42. 

Harmonogramy

Kwalifikacja: M18- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

HARMONOGRAM - semestr I

HARMONOGRAM - semestr III

Kwalifikacja: M42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

HARMONOGRAM

REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY M.18

Uwaga! Trwa rekrutacja

na kwalifikacyjnY kurs ZawodowY M.18

prowadzonY przez CKZiU Nr 1

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Technik pojazdów samochodowych:

Kwalifikacja 1: M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

  • m18

Nauka w CKZiU NR 1 jest BEZPŁATNA!

Pobierz:  Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Partnerzy