LOGOWANIE

            

Rada Rodziców przy CKZIU NR 1

Rada Rodziców przy CKZiU Nr 1, ul. Dworskiego 99, 37-700 Przemyśl

Bank Pekao S.A. I O. w Przemyślu

Nr rachunku: 23 1240 2568 1111 0010 9631 3128

Harmonogram obowiązkowych spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Data

Godzina

Temat

1.

06.09.2021r. 

1530

 

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas;

sprawy organizacyjne

1630

Zebranie Rady Rodziców

2.

16.11.2021r.

1530

 

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas; informacja o ocenach i zachowaniu

3.

25.01.2022r.

1530

 

Podsumowanie wyników za I semestr          

4.

04.04.2022r. 

1530

 

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas (w klasach maturalnych informacja o proponowanych ocenach rocznych)       

5.

30.05.2022r. 

1530

 

Spotkanie z rodzicami klas I, II i III; informacja  o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

 Technikum Nr 6

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I Tbs

Ewa Morawska

2.

II Tbs

Rafał Hajduk

3.

III Pbs

Piotr Łogin

4.

III Tbs

Beata Mach

5.

IV Tms

Ewa Morawska

6.

IV Tbu

Tomasz Lachowicz

 

Technikum Nr 8

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I Tli

Monika Szczepańska

2.

I Tme

Jolanta Cichowlaz

3.

II Tli

Marta Grochowalska

4.

II Tme

Bernadeta Suchorzepka

5.

III Pli

Anna Bury

6.

III Pem

Paweł Janicki

7.

III Ti

Ryszard Hano

8.

III Tl

Dorota Kuniec

9.

III Tme

Iwona Fedyna

10.

IV Tli

Bernadeta Suchorzepka

11.

IV Tme

Aneta Malicka

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I mm

Tomasz Drozd

2.

I as

Krzysztof Książek

3.

II em

Tomasz Ekiert

4.

II as

Dariusz Kuszyk

5.

II mm

Tomasz Łamasz

6.

III SA

Agata Pudlak

7.

III EM

Jadwiga Lubas

8.

III as

Iwona Sebastianka

9.

III mm

Marcin Wolański

 

Partnerzy