LOGOWANIE

            

Rada Rodziców przy CKZIU NR 1

Rada Rodziców przy CKZiU Nr 1, ul. Dworskiego 99, 37-700 Przemyśl

Bank Pekao S.A. I O. w Przemyślu

Nr rachunku: 23 1240 2568 1111 0010 9631 3128

Harmonogram obowiązkowych spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Data

Godzina

Temat

1.

 

11.09.23r.

 

15.30

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas; sprawy organizacyjne

16.30

Zebranie   Rady  Rodziców

2.

20.11.23r.

 

15.30

 

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas; informacja o ocenach i zachowaniu

3.

26.01.24r.

15.30

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas; podsumowanie wyników za  I semestr         

4.

25.03.24r.

15.30

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas  (w klasach maturalnych informacja         o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych  i nieklasyfikowaniu)

5.

24.05.24r.

15.30

Spotkanie z rodzicami klas I, II i III; informacja  o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych                        i nieklasyfikowaniu

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

  Technikum Nr 6

 

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I Tbs

Beata Mach

2.

II Tbs

Lubomira Hnatiuk

3.

III Tbs

Ewa Morawska

4.

IV Tbs

Rafał Hajduk

5.

V Pbs

Piotr Łogin

 

Technikum Nr 8

 

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I Tmi

Kamila Prachowska

2.

I Tlp

Eżbieta Ams

3.

I Tme

Aneta Malicka

4.

II Tie

Monika Szczepanik

5.

II Tmm

Dagmara Skubisz

6.

II Tl

Małgorzata Zub

7.

III Tli

Monika Szczepańska

8.

IIITme

Jolanta Cichowlaz

9.

IV Tli

Marta Grochowalska

10.

IV Tme

Bernadeta Suchorzepka

11.

V Tli

Anna Bury

12.

V Tme

Paweł Janicki

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6

 

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I se

Tomasz Łamasz

2.

I mm

Tomasz Ekiert

3.

I a

Dariusz Kuszyk

4.

II a

Iwona Sebastianka

5.

II mm

Tomasz Lachowicz

6.

II se

Ewelina Grodecka

7.

III mm

Ewa Mazur

8.

III as

Krzysztof Książek

 

Partnerzy