LOGOWANIE

            

Rada Rodziców przy CKZIU NR 1

Rada Rodziców przy CKZiU Nr 1, ul. Dworskiego 99, 37-700 Przemyśl

Bank Pekao S.A. I O. w Przemyślu

Nr rachunku: 23 1240 2568 1111 0010 9631 3128

Harmonogram obowiązkowych spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Data

Godzina

Temat

1.

08.09.2022r. 

1530

 

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas;

sprawy organizacyjne

1630

Zebranie Rady Rodziców

2.

21.11.2022r.

1530

 

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas; informacja o ocenach i zachowaniu

3.

13.01.2023r.

1530

 

Podsumowanie wyników za I semestr          

4.

31.03.2023r. 

1530

 

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas (w klasach maturalnych informacja o proponowanych ocenach rocznych)       

5.

26.05.2023r. 

1530

 

Spotkanie z rodzicami klas I, II i III; informacja  o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

 Technikum Nr 6

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I Tbs

Lubomira Hnatiuk

2.

II Tbs

Ewa Morawska

3.

III Tbs

Rafał Hajduk

4.

IV Pbs

Piotr Łogin

5.

IV Tbs

Beata Mach

 

Technikum Nr 8

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I Tie

Monika Szczepanik

2.

I Tmm

Dagmara Skubisz

3.

I Tl

Małgorzata Zub

4.

II Tli

Monika Szczepańska

5.

II Tme

Jolanta Cichowlaz

6.

III Tli

Marta Grochowalska

7.

III Tme

Bernadeta Suchorzepka

8.

IV Pli

Anna Bury

9.

IV Pem

Paweł Janicki

10.

IV Ti

Ryszard Hano

11.

IV Tl

Dorota Kuniec

12.

IV Tme

Iwona Fedyna

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I a

Iwona Sebastianka

2.

I mm

Tomasz Lachowicz

3.

I se

Ewelina Grodecka

4.

II mm

Tomasz Drozd

5.

II as

Krzysztof Książek

6.

III em

Tomasz Ekiert

7.

III as

Dariusz Kuszyk

8.

III mm

Tomasz Łamasz

 

Partnerzy