LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU Nr 1 w Przemyślu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu realizuje projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU Nr 1 w Przemyślu” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, realizowany w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Cel główny projektu: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej CKZiU Nr 1 w Przemyślu poprzez dostosowanie kompetencji nauczycieli, wzrost kompetencji zawodowych uczniów oraz wyposażenie pracowni zawodowych do potrzeb kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Dobrze wyszkolony uczeń, świadomy swoich kompetencji i predyspozycji, znający nowoczesne rozwiązania w zawodzie wykorzystywane przez regionalnych przedsiębiorców, mający dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia  oraz doświadczenie w pracy w rzeczywistych warunkach znajdzie pracę na rynku.

Grupa docelowa projektu:

a)    uczniowie CKZiU Nr 1 w Przemyślu (technik urządzeń sanitarnych, technik budownictwa, technik mechatronik, technik logistyk, technik informatyk, technik mechanik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, stolarz, murarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych);

b)      nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu pracujący w CKZiU Nr 1 w Przemyślu.

Zakres wsparcia:

a)      kursy dające uczniom dodatkową wiedzę, umiejętności i uprawienia kompatybilne z wyuczanym zawodem;

b)      praktyki i staże dla uczniów;

c)      udział w zajęciach prowadzonych w PWSW (Instytut Nauk Technicznych);

d)   doradztwo edukacyjno – zawodowe (diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów przed udziałem w kursach, praktykach i stażach);

e)      doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych w celu aktualizacji wiedzy o nowoczesne rozwiązania;

f)       staże dla nauczycieli w przedsiębiorstwach;

g)      doposażenie pracowni zawodowych.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r.  do 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 957 112,50 zł

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Formularz zgłoszeniowy (.pdf)

- Regulamin Rekrutacji (.pdf)

Szablon dla dokumentów tworzonych w ramach projektu

SZABLON DLA DOKUMENTÓW TWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU - KOLOR

 

HARMONOGRAMY KURSÓW I SZKOLEŃ

 

Przetargi i zapytania ofertowe

Partnerzy