LOGOWANIE

            

DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJE SZKOLNE

WPŁATY ZA DUPLIKATY  ŚWIADECTW I LEGITYMACJE SZKOLNE

NALEŻY DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO


  NUMER: 65 1130 1105 0005 2500 9320 0003

 

WNIOSEK o duplikat legitymacji

WNIOSEK o wydanie duplikatu świadectwa

Partnerzy