LOGOWANIE

            

DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJE SZKOLNE

WPŁATY ZA DUPLIKATY  ŚWIADECTW I LEGITYMACJE SZKOLNE

NALEŻY DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY

VeloBank S.A.

08 1560 0013 2950 0505 2000 0004

 

WNIOSEK o duplikat legitymacji

WNIOSEK o wydanie duplikatu świadectwa

Partnerzy