LOGOWANIE

            

Harmonogram obowiązkowych spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Data

Godzina

Temat

1.

08.09.2022r. 

1530

 

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas;

sprawy organizacyjne

1630

Zebranie Rady Rodziców

2.

21.11.2022r.

1530

 

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas; informacja o ocenach i zachowaniu

3.

13.01.2023r.

1530

 

Podsumowanie wyników za I semestr          

4.

31.03.2023r. 

1530

 

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas (w klasach maturalnych informacja o proponowanych ocenach rocznych)       

5.

26.05.2023r. 

1530

 

Spotkanie z rodzicami klas I, II i III; informacja  o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu

Partnerzy