LOGOWANIE

            

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

 Technikum Nr 6

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I Tbs

Lubomira Hnatiuk

2.

II Tbs

Ewa Morawska

3.

III Tbs

Rafał Hajduk

4.

IV Pbs

Piotr Łogin

5.

IV Tbs

Beata Mach

 

Technikum Nr 8

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I Tie

Monika Szczepanik

2.

I Tmm

Dagmara Skubisz

3.

I Tl

Małgorzata Zub

4.

II Tli

Monika Szczepańska

5.

II Tme

Jolanta Cichowlaz

6.

III Tli

Marta Grochowalska

7.

III Tme

Bernadeta Suchorzepka

8.

IV Pli

Anna Bury

9.

IV Pem

Paweł Janicki

10.

IV Ti

Ryszard Hano

11.

IV Tl

Dorota Kuniec

12.

IV Tme

Iwona Fedyna

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6

Lp.

Klasa

Wychowawca

1.

I a

Iwona Sebastianka

2.

I mm

Tomasz Lachowicz

3.

I se

Ewelina Grodecka

4.

II mm

Tomasz Drozd

5.

II as

Krzysztof Książek

6.

III em

Tomasz Ekiert

7.

III as

Dariusz Kuszyk

8.

III mm

Tomasz Łamasz

 

Partnerzy