LOGOWANIE

            

TECHNIK LOGISTYK

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa),

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1500,

- języki obce: angielski i niemiecki.

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Zadania i czynności zawodowe:

 • organizuje dostawy transportowe różnych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki, instytucje.
 • zarządza miejską infrastrukturą logistyczną (wywóz śmieci, odpadów),
 • organizuje przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracowuje rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej,
 •  monitoruje stan techniczno – eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych.
 • dobiera środki transportu wewnątrzzakładowego,
 • przygotowuje oferty cenowe na usługi logistyczne oraz prowadzi renegocjacje z klientami w zakresie zadań logistycznych,
 • dobiera środki transportu w zakresie zrealizowanego zadania  w dystrybucji towarów.

Absolwenci technikum logistycznego znajdują zatrudnienie w:  

 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo – spedycyjnych,
 • w komunikacji miejskiej,
 • w gospodarce odpadami,
 • zarządza zapasami i przestrzenią magazynową,
 • zarządzaniu środkami transportu wewnątrzzakładowego.

W trakcie nauki w uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, kwalifikacja:

SPL.01 obsługa magazynów,

SPL.04 organizacja transportu.

Partnerzy