LOGOWANIE

            

ELEKTROMECHANIK

- podbudowa: szkoła podstawowa,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1500,

- języki obce: niemiecki.

Elektromechanik to osoba zajmująca się wykonywaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w wielu gałęziach gospodarki m.in. silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, transformatorów czy sprzętu AGD (pralki, odkurzacze, żelazka i inne). Poza tym wykonuje on instalacje przełączające te urządzenia pod napięcie, a także zajmuje się montażem układów sterujących ich pracą. Każda osoba wykonująca zawód elektromechanika potrafi wykonać kompletny przegląd techniczny urządzenia elektrycznego, zamontować oraz zdemontować podzespoły mechaniczne i elektryczne w urządzeniu tego typu oraz naprawiać i konserwować sprzęt. Poza tym elektromechanik powinien umieć instalować urządzenia elektryczne, a także nadzorować eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych w czasie przeglądów okresowych.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent potrafi:

 • rozpoznawać podzespoły elektryczne, elektroniczne i mechaniczne oraz maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie wyglądu zewnętrznego oraz oznaczeń,
 • dobierać materiały stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych,
 • osługiwać się schematami ideowymi, montażowymi, rysunkami warsztatowymi oraz instrukcjami obsługi i dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dobierać narzędzia i przyrządy do wykonywanych prac,
 • wykonywać montaż mechaniczny i elektryczny maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • sprawdzać poprawność działania maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dokonywać przeglądów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych oraz instalacji zasilających i sygnalizacyjnych,
 • konserwować i naprawiać maszyny i urządzenia elektryczne.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania przeglądów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • wykonywania montażu i demontażu podzespołów elektrycznych i mechanicznych w maszynach i urządzeniach elektrycznych,
 • przeprowadzania konserwacji i napraw maszyn i urządzeń elektrycznych; elektrycznych,
 • instalowania i użytkowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zatrudnienie możesz znaleźć w:

 • serwisach sprzętu AGD,
 • zakładach usługowych branży elektrycznej,
 • zakładach produkcyjnych branży elektrycznej,
 • możesz również założyć własną działalność gospodarczą.

Nauka w zawodzie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, kwalifikacja:

ELE.01 - montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.

Partnerzy