LOGOWANIE

            

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

- podbudowa: szkoła podstawowa,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- język obcy zawodowy,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- technologia mechaniczna,
- budowa i naprawa pojazdów samochodowych,
- diagnostyka pojazdów samochodowych,
- przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych,
- organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym,
- pracownia podstaw konstrukcji maszyn,
- pracownia elektrotechniki i elektroniki,
zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE: 
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.  

 

Partnerzy