LOGOWANIE

            

TECHNIK MECHANIK

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa), 

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty: 
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- język obcy zawodowy,
- podstawy konstrukcji maszyn,
- podstawy elektrotechniki i elektroniki,
- technologia mechaniczna,
- układy sterowania i regulacji,
- obrabiarki,
- procesy obróbki maszyn i urządzeń,
- kontrola przebiegu produkcji maszyn i urządzeń,
- pracownia rysunku technicznego,
- pracownia organizacji nadzoru i procesów produkcji,
- pracownia programowania obrabiarek CNC,
praktyka w zawodzie,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Partnerzy