LOGOWANIE

            

TECHNIK ELEKTRYK

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa), 4 lata (gimnazjum),

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- pracownia elektrotechniki i elektroniki,
- pracownia maszyn elektrycznych,
- pracowania urządzeń elektrycznych,
- pracownia instalacji elektrycznych,
- pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
- instalacje elektryczne,
urządzenia elektryczne,
- maszyny elektryczne,
- elektrotechnika i elektronika,
- technologia i rysunek techniczny,
- działalność gospodarcza,
- język angielski zawodowy.

KWALIFIKACJE:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Partnerzy