LOGOWANIE

            

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

- podbudowa: gimnazjum,

- nauka trwa 4 lata,

- zajęcia się w godzinach 8.00 ÷ 14.50,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- biologia i ekologia,
- język obcy zawodowy,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- ochrona wód,
- prawo i ekonomika w ochronie środowiska,
- ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami,
- gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja,
- pracownia badań laboratoryjnych,
- pracownia ochrona środowiska,
- pracownia wspomagania komputerowego prac pomiarowych i badawczych,
- praktyka zawodowa.

KWALIFIKACJE:
K1  Ocena stanu środowiska (R.7.)
K2  Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska (R.8.)

Partnerzy