LOGOWANIE

            

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- podbudowa: szkoła podstawowa,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1500,

- języki obce: niemiecki.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie zajmował się malowaniem ścian, sufitów, powierzchni stolarki oraz ślusarki budowlanej, a także innych elementów wyposażenia i konstrukcji budynku. Zajmuje się on również tapetowaniem. Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z: drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych. Wykonuje posadzki bezspoinowe (jastrychowe) cementowe, lastrykowe i z żywic syntetycznych.

W ramach kształcenia zawodowego uczeń:

 • rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych,
 • rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania,
 • rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych,
 • rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie,
 • przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych,
 • wykonuje szkice robocze,
 • rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie,
 • rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych,
 • przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi,
 • rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy,
 • rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie,
 • przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych,
 • rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania
 • i demontażu,
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu prac malarsko – tapeciarskich oraz posadzkarskich.

Praktycznie żadna inwestycja budowlana nie może być ukończona bez wykonania prac wykończeniowych. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów  szkół zawodowych.

Po ukończeniu szkoły absolwenci w tym zawodzie są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania systemów suchej zabudowy,
 • wykonywania robót malarskich,
 • wykonywania robót tapeciarskich,
 • wykonywania robót posadzkarskich,
 • wykonywania robót okładzinowych.

Zatrudnienie możesz znaleźć w:

 • zakładach remontowo – budowlanych,
 • firmach wykonujących roboty wykończeniowe
 • firmach świadczących usługi rozbiórkowe,
 • zakładach usług malarskich
 • możesz również założyć własną działalność gospodarczą w zakresie prac wykończeniowych.

Nauka w zawodzie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, kwalifikacja:

BUD.11 wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Partnerzy