LOGOWANIE

            

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- podbudowa: szkoła podstawowa, gimnazjum,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- język obcy zawodowy,
- BHP i działalność gospodarcza,
- rysunek zawodowy,
- podstawy budownictwa ogólnego,
- podstawy organizacji robót budowlanych,
- technologia robót murarskich i tynkarskich,
- pomiary budowlane i dokumentacja techniczna,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:
BUD.11. Wykonywanie robót  montażowych, okładzinowych i  wykończeniowych.

Partnerzy