LOGOWANIE

            

TECHNIK MECHATRONIK

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa), 

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1500,

- języki obce: angielski i niemiecki.

Technik mechatronik. Mechatronika w najprostszej definicji oraz skojarzeń wypływających z samej nazwy, jest nauką łączącą w sobie zagadnienia mechaniki i elektroniki, a także informatyki, automatyki, inżynierii materiałowej, optyki. Osoba wykształcona w zawodzie technika mechatronika może wykorzystywać posiadaną wiedzę w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Mechatronik to zawód zaliczany do tak zwanych „zawodów przyszłości”.

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należą: 

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych, 
 • obsługa i programowanie sterowników PLC,
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwent szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań związanych z:

 • montażem urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowaniem i obsługą sterowników programowalnych PLC,
 • projektowaniem i wykonywaniem instalacji pneumatycznych i hydraulicznych,
 • obsługą diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • diagnostyką czujników stosowanych w technice.

Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną techniką:

 • w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
 •  w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne w sprzęcie gospodarstwa domowego, przemyśle obrabiarkowym, elektromaszynowym, energetycznym, motoryzacyjnym, lotniczym, spożywczym, w budownictwie, w medycynie.

Może pracować tam m.in. na stanowiskach konstruktora, technologa, mistrza, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta, kierownika działu obsługi i napraw. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.  

W trakcie nauki w uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, kwalifikacja:

ELM.03 montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

ELM.06 eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Partnerzy