LOGOWANIE

            

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIKUM NR 8


 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

- podbudowa: gimnazjum,

- nauka trwa 4 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- język angielski zawodowy,
- działalność gospodarcza,
- materiałoznawstwo,
- maszyny i urządzenia cyfrowe
- podstawy DTP,
- cyfrowe technologie graficzne,
- rysunek techniczny,
- procesy introligatorskie,
- procesy reprodukcyjne,
- pracownia projektowania i przygotowania cyfrowego,
- pracownia drukowania cyfrowego,
- pracownia rysunku technicznego,
- pracownia druku przestrzennego 3D,
- pracownia introligatorska,
- praktyka zawodowa.

KWALIFIKACJE:
K1 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowej (AU. 54)
K2 Drukowanie cyfrowe i obróbka druku (AU. 55)

Partnerzy