LOGOWANIE

            

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa),

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- BHP i działalność zawodowa,
- język obcy zawodowy,
- sieci komunalne,
- instalacje sanitarne,
- podstawy budownictwa,
- dokumentacja techniczna,
- eksploatacja,
- pracownia sieci i instalacji,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Partnerzy