LOGOWANIE

            

TECHNIK BUDOWNICTWA

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa), 4 lata (gimnazjum),

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- BHP i działalność gospodarcza,
- język obcy zawodowy,
- podstawy projektowania,
- podstawy budownictwa ogólnego,
- rysunek zawodowy,
- technologia robót murarskich i tynkarskich,
- technologia budownictwa,
- eksploatacja obiektów budowlanych,
- organizacja robót budowlanych,
- pracownia podstaw budownictwa,
- pomiary budowlane i dokumentacja techniczna,
- podstawy konstrukcji budowlanych,
- kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Partnerzy