LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

NOWY FILM O ARCYBISKUPIE NIEZŁOMNYM- IGNACYM TOKARCZUKU

1 lutego 2021 roku miała miejsce premiera filmu dokumentalnego pt.: „Przełamać barierę strachu. Biskup Ignacy Tokarczuk” –  najnowsza produkcja IPN, poświęcona postaci abpa Ignacego Tokarczuka, patrona Technikum Nr 8, wchodzącego w skład naszego Centrum.

Data emisji nie była przypadkowa, bowiem ks. abp Ignacy Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 roku w Łubiankach Wyższych koło Zbaraża 103 lata temu. Film wyreżyserowali:  Maciej Wojciechowski i Tadeusz Arciuch, a gośćmi przybliżającymi sylwetkę abpa są ks. prof. Józef Wołczański (teolog, historyk, autor książki o abpie I. Tokarczuku pt. Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem: wspomnienia z lat 1918-1976),Mariusz Krzysztofiński (pracownik IPN Rzeszów, autor książek o abpie I. Tokarczuku pt. Nie można zdradzić Ewangelii: rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, Non omnis moriar: abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach oraz Abp Ignacy Tokarczuk: 1918 – 2012), kard. Kazimierz Nycz (teolog, duchowny), bp. Edward Frankowski (duchowny, kapelan NSZZ „Solidarność”), Marek Kuchciński (przemyślanin, poseł, polityk, Marszałek Sejmu VIII kadencji) oraz Ryszard Terlecki (poseł, polityk, od 2015 roku przew. Klubu Parlamentarnego PIS, wicemarszałek VIII i IX kadencji).

Ww. film przybliża nam historię życia i działalności przemyskiego bpa Ignacego Tokarczuka, wieloletniego ordynariusza diecezji przemyskiej, który zasłynął w skali kraju, jako inicjator rozwoju budownictwa sakralnego i powiększania sieci parafialnej w swojej diecezji. Jego działalność duszpasterska, zwłaszcza występowanie przeciwko programowej ateizacji społeczeństwa oraz krytyka walki z religią i Kościołem, budziły żywy sprzeciw władz komunistycznych. W latach 70-tych i 80-tych XX wieku bp Tokarczuk udzielał wsparcia przedstawicielom opozycji demokratycznej, a po wprowadzeniu stanu wojennego wspierał duchowo i materialnie osoby represjonowane za działalność związkową. Bp Tokarczuk z energią i oddaniem walczył o budowę nowych kościołów, których na terenie archidiecezji przemyskiej brakowało. Z jego inicjatywy w latach 1966–1993 na terenie archidiecezji powstało  430 świątyń.

Film można obejrzeć bezpłatnie pod linkiem: „Przełamać barierę strachu”

PATRONI ROKU 2021


27 listopada 2020 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie  ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza.

2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja i kard. Stefana Wyszyńskiego.

STANISŁAW LEM - 100. rocznica urodzin

(ur. 12 lub 13 września 1921 r., zm. 27 marca 2006 r.) pisarz uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. Jego powieści i opowiadania, zaliczane do kanonu literatury światowej przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano – jak dotąd – w nakładzie 30 milionów egzemplarzy – można przeczytać w uchwale sejmowej.

CYPRIAN KAMIL NORWID - 200. rocznica urodzin

(ur. 24 września 1821 r. zm., 23 maja 1883 r.)  Był poetą, dramatopisarzem, prozaikiem i myślicielem, a także artystą sztuk pięknych. Twórczość Norwida, nierozumiana przez mu współczesnych, została odkryta na nowo dopiero w XX w. W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. Na zawsze weszły do zbiorowej świadomości Norwidowe frazy, jak ta: „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”. Największą wartością, promieniującą ze wszystkich jego dzieł jest wolność – wolność jednostki i narodu, wolność w dziedzinie twórczości i wolność polityczna - brzmi treść uchwały sejmowej.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI - 100. rocznica urodzin

(ur. 22 stycznia 1921 r., zm. 4 sierpnia 1944 r.) poeta pokolenia Kolumbów, pokolenia, które - jak podkreślono w uchwale sejmowej - swoje życie poświęciło Ojczyźnie.

TADEUSZ RÓŻEWICZ - 100. rocznica urodzin

(ur. 9 października 1921 r, zm. 24 kwietnia 2014 r.) poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta.
W uzasadnieniu uchwały napisano: "Zmienił polską poezję, stworzył jej nową formę. Ambasador polszczyzny. Poeta przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holocaustu, stworzył nowy język poezji. Wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka - bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Wybitny dramaturg."

Nasi stypendyści

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W roku szkolnym 2020/2021 stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali Nicole Budny uczennica kl. II TL  w Technikum Nr 8 oraz Daniel Rusnak uczeń klasy III TBU w Technikum Nr 6.  Stypendium Prezesa Rady Ministrów przysługuje uczniowi, który  otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

 

Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla

Już czwarty rok z rzędu Prezydent Miasta Przemyśla przyznał najlepszym uczniom z terenu miasta stypendia za wyjątkowe osiągnięcia w nauce, w olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim, wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, a także osiągnięcia w konkursach artystycznych. W tym roku szkolnym stypendium otrzymała Nicole Budny uczennica klasy II technikum logistycznego.

 

 

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu pn.  „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” przyznał stypendium dla Magdaleny  Sikory uczennicy klasy III technikum logistycznego.  Program stypendialny skierowany jest do uczniów i uczennic uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. 

 

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom i życzymy dalszych sukcesów!

Partnerzy