LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET

O tym, kiedy wypada Dzień Kobiet wie niemal każdy z nas. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak długą i burzliwą historię na świecie  ma święto dedykowane płci pięknej. W Polsce jest ono znane dopiero od czasów PRL-u, jednak jego historyczne korzenie sięgają aż starożytnego Rzymu. Wówczas celebrowano tzw. Matronalia przypadające w pierwszym tygodniu marca. Obchody te były związane z kultem płodności i macierzyństwa, mężowie obdarowywali w tym czasie swoje żony prezentami. Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet datowane są na 28 lutego 1909 roku. W Nowym Jorku miał miejsce marsz upamiętniający strajk kobiet pracujących w przemyśle tekstylnym z 8 marca 1908 roku. Oficjalny International Women’s Day ustanowiono w 1910 roku podczas zjazdu Międzynarodówki Socjalistycznej w Kopenhadze podczas konferencji poświęconej prawom kobiet. W następnych latach święto zyskiwało na popularności i podbijało kolejne kraje. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet świętowany jest na całym świecie w kilkudziesięciu krajach. Wśród nich jest m.in. Albania, Białoruś, Brazylia, Cypr, Francja, Rosja, Ukraina, czy Włochy. Rosjanie święto pań celebrują jako dzień wolny od pracy, wznosząc toasty szampanem. We Włoszech panie dostają prezenty nie tylko od mężczyzn, ale obdarowują też upominkami siebie nawzajem. Z kolei na Białorusi kobiety z okazji 8 marca dostają premię. Co ciekawe, w Wietnamie  Dzień  Kobiet obchodzony jest w ciągu roku aż dwukrotnie: 8 marca i 20 października. Wielka Brytania stawia na edukację organizując tego dnia wykłady i spotkania dedykowane prawom płci pięknej, a w Chinach kobiety pracują tylko przez połowę dnia. Z kolei w słonecznej Tunezji święto pań obchodzone jest dopiero 13 sierpnia. Są też miejsca, takie jak na przykład Iran, gdzie celebrowanie Dnia Kobiet jest surowo zabronione. Dzień Kobiet w Polsce po II wojnie światowej nosił miano święta państwowego  i przez długi czas posiadał piętno czerwonego goździka i rajstop. W zakładach pracy panie obdarowywano ścierkami, mydłem i kawą. W 1993 roku święto straciło rangę państwową. Jednak mimo tego wciąż jest celebrowane i z roku na rok wcale nie traci na popularności. Obecnie często odbywają się liczne happeningi, manifesty i wykłady związane z równouprawnieniem. Polki chętnie biorą też udział w imprezach dedykowanych płci pięknej. Z kolei panowie obdarowują bliskie swojemu sercu kobiety wyszukanymi upominkami - dużym zainteresowaniem cieszą się biżuteria i kwiaty.

Żołnierze Wyklęci

 

Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” po raz pierwszy użyto w 1993 roku w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Termin upowszechnił Jerzy Ślaski,  który w 1996 r. wydał książkę pt. Żołnierze Wyklęci - opowieść o powojennej walce z komunistami żołnierzy zgrupowania "Orlik". Wyklęci – to ci którzy nie uznali końca II wojny światowej i z bronią w ręku wystąpili przeciw  nowej władzy - uznając ją za narzuconą siłą i podstępem,  stawiali opór sowietyzacji  Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej,  która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Nie mogli zwyciężyć zbrojnie ani nawet ocalić swojego wizerunku – zaciążyło na nich na lata miano bandytów.  Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło ok. 9 tys. konspiratorów, kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.  

Najbardziej znani Żołnierze Wyklęci:

1)      Ciepliński Łukasz ps. „Pług" (1913- 1951)

2)      Dziemieszkiewicz Mieczysław ps. „Rój” (1925 – 1951)

3)      Koba Władysław ps. „Marcin” (1914 – 1949)- ur. w Jarosławiu, wyrok śmierci wykonano w Rzeszowie, pochowany w Przemyślu

4)      Kuraś Józef ps. „Ogień" (1915 – 1947)

5)      Pilecki Witold ps. „Witold” (1901 – 1948)

6)      Siedzikówna Danuta ps.  „Inka" (1928–1946)

7)      Szendzielarz Zygmunt ps. „Łupaszka" (1910–1951) i wielu innych.

Więcej informacji:

https://www.polskieradio.pl/339,Zolnierze-wykleci  - serwis poświęcony  Żołnierzom Wyklętym

MATURA 2021

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowej komisji egzaminacyjnej (www.oke.krakow.pl).

Z tych stron można nieodpłatnie pobrać: 

1)      informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021, 

2)      arkusze próbne, arkusze pokazowe, 

3)      zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek,   

4)      filmy dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii,

5)      materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego,

6)      materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego,

7)      zbiory zadań z matematyki,

8)      76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki,

9)      arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2020. 

WALENTYNKI – ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH

Święty Walenty był kapłanem (prawdopodobnie biskupem) i męczennikiem chrześcijańskim, jest patronem zakochanych oraz ludzi cierpiących na epilepsję i choroby nerwowe. Choć większość z nas słyszała o świętym Walentym, to o jego życiorysie niewiele wiadomo. Istnieją dwie  legendy o Jego postaci.

Pierwsza  z legend o św. Walentym mówi, że żył on w Cesarstwie rzymskim za panowania Klaudiusza II Gockiego, który to zabronił młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat zawierać związki małżeńskie. Cesarz był przekonany, że najlepszymi żołnierzami są legioniści, którzy nie mają rodzin. Po wejściu nowych przepisów w życie, Święty Walenty sprzeciwił im się i potajemnie udzielał ślubów zakochanym. Cesarz wkrótce jednak poznał sekret Walentego i wtrącił go do więzienia. Legenda mówi, że Walenty poznał w nim niewidomą córkę swojego strażnika, w której się zakochał. Jego narzeczona pod wpływem miłości odzyskała wzrok. Gdy dowiedział się o tym cesarz, postanowił zabić św.  Walentego. Ten jednak, tuż przed śmiercią napisał list do swojej ukochanej, który podpisał "Od Twojego Walentego". Według legendy egzekucja odbyła się 14 lutego. W ten sposób Święty Walenty został patronem zakochanych tzw. Walentynek. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem i oznaczone czerwonym sercem.

Druga legenda o św. Walentym mówi o tym, że miał on dar uzdrawiania ludzi. Kiedy dowiedział się o tym rzymski filozof Kraton, poprosił Walentego, by ten uzdrowił jego syna, który był chory na padaczkę. Ten zgodził się pod warunkiem, że jego rodzina nawróci się na chrześcijaństwo. Tak też się stało - Walenty uzdrowił syna Kratona, a rodzina filozofa przyjęła chrzest. Nie spodobało się to jednak władzom, które uznały Walentego za osobę niebezpieczną dla państwa i skazały go na śmierć przez ścięcie ok. 269 roku.

W Polsce kult św. Walentego był bardzo żywy już od średniowiecza– świadczy o tym m.in. poświęcona mu kaplica w prawej nawie kościoła Mariackiego w Krakowie oraz relikwie Świętego, które znajdują się w Chełmnie koło Torunia – w kościele pw. Świętego Ducha.  Także w Przemyślu w kościele Ojców Franciszkanów w nawie prawej na filarach znajduje się ołtarz św. Walentego i  kultywowane są nabożeństwa ku Jego czci nieprzerwanie od kilku wieków w dniu 14 lutego.

Debata „Pamięć i Tożsamość Podkarpacia” przypominająca 55. rocznicę ingresu abpa Ignacego Tokarczuka

Pod auspicjami Samorządu Województwa Podkarpackiego, zainaugurowana zostanie debata p.t. Pamięć i Tożsamość Podkarpacia - poświęcona osobie  ks. abpa Ignacego Tokarczuka - wybitnego kapłana, człowieka niezłomnego w pokojowej walce o prawo Boże i prawa każdej osoby ludzkiej. Organizatorem debaty, która obywać się będzie w ramach Podkarpackiej Resursy Kultury Pamięci, jest Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono, który realizuje to przedsięwzięcie we współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

Inauguracja debaty będzie mieć miejsce w ramach sesji, organizowanej w przestrzeni online - w trybie hybrydowym, w piątek 12 lutego w godz. 13.00 - 15.30. Pierwsze studio debaty (Studio Pro Publico Bono Communicatio) zostanie ulokowane w Przemyślu (Centrum Kulturalne).
Udział w panelu - sesji inauguracyjnej Debaty zapowiedzieli:
-           ks. bp Edward Frankowski, emerytowany biskup pomocniczy Diecezji Sandomierskiej;
-           dr Jan Musiał, b. senator RP i b. Wojewoda Przemyski;
-           dr Mieczysław Janowski, b. senator RP i poseł do Parlamentu UE, b. prezydent Rzeszowa;
- ks. prałat Stanisław Czenczek, bliski współpracownik ks. abpa I. Tokarczuka;
-  dr hab. Mariusz Krzysztofiński, historyk, pracownik naukowy IPN, biograf abpa  I. Tokarczuka.
Uczestnicy debaty, w większości także jako świadkowie życia i działalności Pierwszego Metropolity Przemyskiego, będą przedstawiać i dyskutować o najważniejszych dokonaniach Księdza Arcybiskupa, podejmą próbę określenia czym jest Jego dziedzictwo, a także w jaki sposób, powinno ono służyć do budowania tożsamości Regionu i tworzenia współczesnej kultury życia społecznego w Województwie Podkarpackim.
Otwarcia debaty dokona Pan Marszałek Władysław Ortyl, wystąpienie wprowadzające wygłosi ks. abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, a komentarze podsumowujące wygłoszą: Pan Waldemar Wiglusz, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz Pan dr Mateusz Szpytma, Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Transmisję debaty najprościej włączyć poprzez stronę CK w P-ślu  przy końcu opisu wydarzenia  >>>LINK<<<.

Partnerzy