LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

Rekolekcje wielkopostne

 

Katecheci CKZiU nr 1 w Przemyślu wraz z Rozgłośnią Archidiecezji Przemyskiej Radio FARA i Szkołą Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła zapraszają na rekolekcje dla młodzieży. To propozycja dla uczniów naszej szkoły w ramach zdalnego nauczania.

Spotkanie rekolekcyjne #Antidotum (ok 30 min) będzie składało się z konferencji i wyzwania, mianowicie do każdego głoszenia będzie małe zadanie, które będzie praktyczną odpowiedzią na usłyszane słowo (TE ZADANIA BĘDĄ OCENIANE - WERYFIKACJA PRZEZ LIBRUS).

Rekolekcje będą transmitowane NA ŻYWO przez cztery kolejne dni, począwszy od wtorku 31 marca 2020 o godzinie 12.20 .

ZADANIE NA START:
1. Potwierdź chęć udziału w rekolekcjach, dołączając do wydarzenia, które zostało stworzone na stronie Facebook Radia FARA (https://liblink.pl/wJHx3g8yDC)
2. Subskrybuj kanał YouTube Radia FARA i ustaw powiadomienia - wówczas będziesz na bieżąco informowany o kolejnych spotkaniach rekolekcyjnych (https://liblink.pl/4CItolsi40)

Epidemia koronawirusa mocno nas ogranicza, ale nic i nikt nie może ograniczyć Bożej Łaski i Miłości! Poza Tobą samym...!

Zapraszamy do wspólnego przygotowania na tegoroczne Święta Paschalne, w inny jak dotąd sposób... ale oczywiście możliwy do zrealizowania dla każdego.

Film z zapowiedzią: https://liblink.pl/ozZub1jVWU

Z darem modlitwy katecheci CKZiU nr 1 w Przemyślu

Koronawirus - podstawowe środki ochronne

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

ZALECENIA

Często myj ręce.

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania.

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość.

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin.

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem.

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2. Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC.

auto show - będzie nowy termin!!!

 

Nowy termin Auto Show zostanie podany w najbliższym czasie!!!

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 4 lutego br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów uczniom z województwa podkarpackiego. Wyróżnionym złożyły gratulacje Pani Ewa Lenart, Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty. Wśród stypendystów znaleźli się dwaj uczniowie CKZiU Nr 1: Miłosz Delmanowicz (III Ti - Techniku Nr 8) oraz Daniel Rusnak (II Tbu - Technikum Nr 6).

  • 1
  • 2

"ANTYMINA" – NIE DAJ SIĘ WYSTEROWAĆ NA MINĘ - PROFILAKTYKA Z PASJĄ.

W  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu w dniu 19.12.2019 r. został przeprowadzony  Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „ANTYMINA” –  NIE DAJ SIĘ WYSTEROWAĆ NA MINĘ - PROFILAKTYKA  Z PASJĄ.

W spotkaniu brali udział uczniowie klas II i III Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w wieku 16 – 17 lat.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z zażywania substancji psychoaktywnych (w tym narkotyków i dopalaczy oraz nadużywania alkoholu). Tematyka spotkania oscylowała wokół bardzo istotnych problemów okresu adolescencji rozwojowej. Poruszane były głównie zagadnienia dotyczące:

- wpływu środków uzależniających na  funkcjonowanie fizyczne i psychiczne człowieka,

- etapów i  mechanizmów uzależnienia,

- drogi od uzależnienia do przestępstwa,

- negatywny wpływ uzależnień na prawidłowe funkcjonowanie szkolne, rodzinne i środowiskowe,

- możliwości i sposobu powrotu do normalnego życia.

Spotkanie prowadzone było w sposób  merytoryczny, przystępny dla młodzieży, ciekawy i wciągający w prezentowaną tematykę.

Dobre wrażenie zrobiła na młodzieży  oprawa muzyczna programu wzmacniająca  przekazywaną treść.

Szczególne znaczenie dla uczniów miał fakt dawania świadectwa własnych doświadczeń przez prowadzących dotyczących zażywania substancji psychoaktywnych i konfliktów z prawem,  często mających początek w dysfunkcji rodzin.

Forma  przekazywania informacji była dostosowana do wieku rozwojowego oraz zainteresowań młodzieży (slang, utwory w konwencji  rapu i hip-hopu zawierające problematykę psychouzależnień).

  • IMG_20191219_081103
  • IMG_20191219_081117
  • IMG_20191219_081132
  • IMG_20191219_081145

Partnerzy