LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

Balon na Orlika ❗️❗️❗️

Od dziś mieszkańcy Przemyśla mogą wziąć udział w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2021. Zachęcamy do głosowania na projekt BO 13 kat.I - Zadaszenie Orlika w formie namiotu pneumatycznego tzw. ,,Balon" w sezonie zimowym na boisku typu Orlik przy ul. A. Dworskiego 98".

Dlaczego warto zagłosować właśnie na ten projekt?
1. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w Przemyślu!
2. Umożliwi nową formę spędzania czasu w zimie dla sportowców!
3. Przyczyni się do strategicznego rozwoju uczniów i młodych adeptów sportu, przynosząc korzyści dla lokalnej społeczności i miasta.
4. Pozwoli na organizację w Przemyślu zimowych turniejów, które sprowadzą do miasta setki odwiedzających i turystów.
5. Polepszy dotychczasową infrastrukturę obiektu i zachęci potencjalnych inwestorów do korzystania i sponsorowania jej.
Mamy ogromną szansę na zdobycie pierwszego miejsca! Potrzebujemy jak najwięcej głosów! W zeszłym roku udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie pokonać inne projekty, w tym roku zróbmy to samo!
 
lub w formie papierowej . Więcej informacji u nauczycieli WF.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !!!!

Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem COVID19 w CKZIU Nr 1

Obowiązkowo zapoznaj się z poniższymi procedurami bezpieczeństwa!

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020r.

Ze względu na epidemię Covid-19 spotkania uczniów z wychowawcami i dyrekcją szkoły będą odbywały się według określonego harmonogramu.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych odbędzie się o godz. 9.00 na boisku Orlik. Następnie uczniowie z wychowawcami przejdą do wyznaczonych sal:

- I Tbs, wychowawca Rafał Hajduk, sala 10/b.99,

- I Tli, wychowawca Marta Grochowalska, sala 205/b. 100,

- I Tme, wychowawca Bernadeta Suchorzepka, sala  105/b.100

- I em, wychowawca Tomasz Ekiert, sala 31/b.97

- I as, wychowawca Dariusz Kuszyk, sala 26/b. 99

- I mm, wychowawca Tomasz Łamasz, sala 29/b.97

 

Uczniowie klas II, III i IV spotykają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych

wg harmonogramu:

 

Klasa

Wychowawca

Godzina

Sala

II Pbs

Piotr Łogin

8.00

8/b.99

II Tbs

Beata Mach

8.00

13/b.99

II Pli

Anna Bury

8.00

203/b.100

II Pem

Paweł Janicki

8.00

30/b.97

II Ti

Ryszard Hano

8.00

111/b.100

II Tl

Dorota Kuniec

8.00

210/b.100

II Tme

Iwona Fedyna

8.00

204/b.100

II SA

Agata Pudlak

8.00

16/b.99

II EM

Jadwiga Lubas

8.00

28/b.97

II as

Iwona Sebastianka

8.00

30/b.99

II mm

Marcin Wolański

8.00

17/b.97

III Tli

Bernadeta Suchorzepka

8.00

105/b.100

III Tbu

Tomasz Lachowicz

10.00

27/b.97

III Tms

Ewa Morawska

10.00

17/b.99

III Tme

Aneta Malicka

10.00

106/b.100

III mme

Grzegorz Golatowski

10.00

35/b.97

III as

Krzysztof  Książek

10.00

32/b.99

IV Ti

Małgorzata Łokińska

10.00

208/b.100

IV Tl

Małgorzata Zub

10.00

3/b.100

IV Tmm

Monika Szczepańska

10.00

104/b. 100

IV Tbs

Tomasz Drozd

10.00

29/b.99

 

  

Wakacyjne życzenia

 

 

Życzymy dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości, bezpiecznych podróży, słonecznej pogody i niezapomnianych wrażeń przeżytych podczas wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód. Życzymy, byśmy wszyscy mogli się dnia 1 września spotkać w szkole zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci i pełni zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Nabór do klas pierwszych

 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 

W PRZEMYŚLU

ogłasza nabór do klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej,
w roku szkolnym 2020/2021 na następujące kierunki:

TECHNIKUM NR 6:

·         TECHNIK BUDOWNICTWA

·         TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIKUM NR 8:

·         TECHNIK INFORMATYK

·         TECHNIK LOGISTYK

·         TECHNIK ELEKTRYK

·         TECHNIK MECHATRONIK

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6:

·         MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

·         MURARZ-TYNKARZ

·         MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

·         MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

·         ELEKTROMECHANIK

·         STOLARZ

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.

2. Punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony
w procentach z:

·         języka polskiego, matematyki - mnoży się przez 0,35

·         języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

4. Punkty za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów (matematyki, informatyki, techniki) oraz inne osiągnięcia - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

a) w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

b) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

c) za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 18 punktów

d) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Aby wygenerować wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy zalogować się do systemu naboru na stronie internetowej www.podkarpacie.edu.com.pl. Login (identyfikator) i hasło otrzymasz w swojej szkole podstawowej. Jeżeli szkoła podstawowa nie założyła dla Ciebie konta powinieneś zrobić to samodzielnie wchodząc na stronę www.podkarpacie.edu.com.pl. Wypełnij formularz, wydrukuj zgłoszenie i daj do podpisu rodzicom (prawnym opiekunom). Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę klas w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać. Wniosek wraz z dokumentami należy zanieść do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Wnioski będzie można składać w dwóch etapach:

·         od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 

·         od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

·         do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,

·         do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się  za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Partnerzy