LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja - niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.Przyjęta przez aklamację w dobie zagrożenia Ojczyzny Konstytucja 3 Maja była próbą zaangażowania obywateli w ratowanie Rzeczypospolitej przed atakami państw ościennych poprzez utorowanie drogi do długofalowych reform demokratycznych oraz wzmocnienia państwa w celu obrony niepodległości.

Zajmująca szczególne miejsce na kartach wspólnej historii Polski i Litwy majowa Ustawa Rządowa, przyjęta na Zamku Królewskim w Warszawie, regulowała organizację  władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Czytaj więcej: 230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzony jest 13 kwietnia w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem na terytorium ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy (naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów). Zamordowano także kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Poza tym wśród ofiar było przeszło 7 tys. osób cywilnych, policjantów i oficerów bez statusu jeńca, osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

W Przemyślu w 81. rocznicę tych wydarzeń odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary mordu w Katyniu i innych miejscach zbrodni,  które rozpoczęły się Mszą św. w intencji ofiar w kościele o. o. Karmelitów Bosych  w sobotę 10.04.2021.Po nabożeństwie zgromadzeni złożyli kwiaty przed tabliczkami umieszczonymi  w kościele, które upamiętniają pomordowanych w Katyniu. Ciąg dalszy uroczystości odbył się przy Grobie Katyńskim  i pomniku „Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia”przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego w pobliżu kładki rowerowo-pieszej. Foto dostępne pod linkiem:  ALBUM

Zdrowych i Wesołych Świąt

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas nadziei i otuchy,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. 
Życzymy, aby te Święta Wielkanocne przyniosły wszystkim pokój,  
radość oraz wzajemną życzliwość. 
Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi codziennego życia, 
obdarza obfitymi łaskami i błogosławieństwem.
Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych!

Dyrekcja Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły na szkolne rekolekcje wielkopostne, które odbędą się w dniach od 17 do 19 marca br. Z racji panującej sytuacji i różnego rodzaju ograniczeń rekolekcje będą przeprowadzone  w formie online przez platformę Teams.

Plan szkolnych rekolekcji wielkopostnych:

Dzień I - 17 marca (środa):

          10:45 - zawiązanie wspólnoty i spotkania z młodzieżą wspólnoty Ruchu Apostolstwa  

                       Młodzieży, która podzieli się swoim świadectwem wiary.

Dzień II - 18 marca (czwartek):

          10:45 - Droga Krzyżowa z fragmentami filmu "Pasja".

Dzień III - 19 marca (piątek):

          10:45 - zawiązanie wspólnoty i Msza święta z nauką.

Partnerzy