LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

PATRONI ROKU 2021


27 listopada 2020 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie  ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza.

2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja i kard. Stefana Wyszyńskiego.

STANISŁAW LEM - 100. rocznica urodzin

(ur. 12 lub 13 września 1921 r., zm. 27 marca 2006 r.) pisarz uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. Jego powieści i opowiadania, zaliczane do kanonu literatury światowej przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano – jak dotąd – w nakładzie 30 milionów egzemplarzy – można przeczytać w uchwale sejmowej.

CYPRIAN KAMIL NORWID - 200. rocznica urodzin

(ur. 24 września 1891 r. zm., 23 maja 1883 r.)  Był poetą, dramatopisarzem, prozaikiem i myślicielem, a także artystą sztuk pięknych. Twórczość Norwida, nierozumiana przez mu współczesnych, została odkryta na nowo dopiero w XX w. W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólno-europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. Na zawsze weszły do zbiorowej świadomości Norwidowe frazy, jak ta: „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”. Największą wartością, promieniującą ze wszystkich jego dzieł jest wolność – wolność jednostki i narodu, wolność w dziedzinie twórczości i wolność polityczna - brzmi treść uchwały sejmowej.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI - 100. rocznica urodzin

(ur. 22 stycznia 1921 r., zm. 4 sierpnia 1944 r.) poeta pokolenia Kolumbów, pokolenia, które - jak podkreślono w uchwale sejmowej - swoje życie poświęciło Ojczyźnie.

TADEUSZ RÓŻEWICZ - 100. rocznica urodzin

(ur. 9 października 1921 r, zm. 24 kwietnia 2014 r.) poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta.
W uzasadnieniu uchwały napisano: "Zmienił polską poezję, stworzył jej nową formę. Ambasador polszczyzny. Poeta przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holocaustu, stworzył nowy język poezji. Wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka - bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Wybitny dramaturg."

Nasi stypendyści

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W roku szkolnym 2020/2021 stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali Nicole Budny uczennica kl. II TL  w Technikum Nr 8 oraz Daniel Rusnak uczeń klasy III TBU w Technikum Nr 6.  Stypendium Prezesa Rady Ministrów przysługuje uczniowi, który  otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

 

Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla

Już czwarty rok z rzędu Prezydent Miasta Przemyśla przyznał najlepszym uczniom z terenu miasta stypendia za wyjątkowe osiągnięcia w nauce, w olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim, wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, a także osiągnięcia w konkursach artystycznych. W tym roku szkolnym stypendium otrzymała Nicole Budny uczennica klasy II technikum logistycznego.

 

 

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu pn.  „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” przyznał stypendium dla Magdaleny  Sikory uczennicy klasy III technikum logistycznego.  Program stypendialny skierowany jest do uczniów i uczennic uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. 

 

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom i życzymy dalszych sukcesów!

PAMIĘTAMY - 102. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych, które rokrocznie obchodzone jest 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku (po 123 latach zaborów- od III rozbioru Polski w 1795 do 1918 roku). Chociaż np. Przemyśl pod zaborem austriackim był 146 lat – od I rozbioru Polski w 1772 roku.  W wyniku upadku potęg zaborczych i działań podejmowanych przez Polaków, Polska po wielu dziesięcioleciach powróciła na mapy Europy. Stało się to dzięki wytrwałości i ofiarności polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym Polakom przywiązanie do języka i kultury narodowej.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, tegoroczne obchody będą w naszym Centrum realizowane w sposób on-line przez wyznaczonych nauczycieli. Zachęcamy Wszystkich do wywieszenia w domach i mieszkaniach flag narodowych a także zapraszamy do skorzystania z propozycji obchodów Święta Niepodległości na stronie:
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/swietujmy-razem-102-rocznice-odzyskania-niepodleglosci/
oraz przez media społecznościowe:   https://www.facebook.com/niepodlegla1918

Partnerzy