LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

Nasi stypendyści

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W roku szkolnym 2020/2021 stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali Nicole Budny uczennica kl. II TL  w Technikum Nr 8 oraz Daniel Rusnak uczeń klasy III TBU w Technikum Nr 6.  Stypendium Prezesa Rady Ministrów przysługuje uczniowi, który  otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

 

Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla

Już czwarty rok z rzędu Prezydent Miasta Przemyśla przyznał najlepszym uczniom z terenu miasta stypendia za wyjątkowe osiągnięcia w nauce, w olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim, wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, a także osiągnięcia w konkursach artystycznych. W tym roku szkolnym stypendium otrzymała Nicole Budny uczennica klasy II technikum logistycznego.

 

 

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach realizacji projektu pn.  „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” przyznał stypendium dla Magdaleny  Sikory uczennicy klasy III technikum logistycznego.  Program stypendialny skierowany jest do uczniów i uczennic uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. 

 

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom i życzymy dalszych sukcesów!

Partnerzy