LOGOWANIE

            

LEKCJE Z IPN o/RZESZÓW W NASZYM CENTRUM

18 maja 2023 roku gościliśmy w naszej szkole p. Zenona Fajgera – pracownika Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, który przygotował dla klas: IV PBS, IV Pli i IV PEM interesujące lekcje pt. „Zbrodnia katyńska. Kłamstwo katyńskie”. Pan Zenon w przystępny sposób przedstawił genezę Zbrodni katyńskiej: od sojuszu Stalina z Hitlerem zapisanego w pakcie Ribbentrop-Mołotow, przez sowiecką napaść na Polskę z 17 września 1939 r., osadzenie polskich oficerów w  więzieniach i obozach NKWD, aż po decyzję Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r. o rozstrzelaniu jeńców przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 11 tys. polskich więźniów ze wschodnich terytoriów II Rzeczypospolitej. Zamordowani byli elitą polskiej armii i społeczeństwa - wśród 21 857 zamordowanych osób byli generałowie, oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze policji, żandarmerii, Straży Więziennej, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, pracownicy wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby z więzień NKWD. Przez lata o tych faktach nie można było pisać, mówić, a nawet myśleć. Winni zbrodni wciąż nie zostali ukarani. Zadaniem szkoły i Polaków jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej następnych pokoleń poprzez pielęgnowanie prawdy o Zbrodni katyńskiej, by w ten sposób przywrócić godność jej ofiarom. Mamy nadzieję, że dzisiejsze lekcje pobudziły do refleksji, pamięci o pomordowanych oraz nieustannego dążenia do prawdy.

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI W NASZYM CENTRUM

W poniedziałek 6 marca 2023 r. młodzież kl. I Tmm, I Tl, I Tie, II Tbs, II Tme, II Tli, III Tbs, III Tli, IV Tbs, IV Pbs, IV Tme, IV Tl zapoznała się z osobą i twórczością dzieł polskiego malarza, rysownika, rzeźbiarza, fotografa oraz grafika – Zdzisława Beksińskiego, znanego na całym świecie artysty, pochodzącego z Sanoka. Dzięki prezentacji i wykładowi multimedialnemu Pani Ewy Baryckiej z Fundacji Beksiński, młodzież miała możliwość zapoznania się z najciekawszymi Jego dziełami i faktami z życia osobistego. Prelekcji towarzyszyła ekspozycja popularnych reprodukcji: obrazów, grafik i rzeźb z dorobku Z. Beksińskiego.

Dziękujemy Paniom z Biblioteki Szkolnej CKZiU Nr 1 w Przemyślu za organizację spotkania, Pani Ewie za ciekawy i przystępny przekaz oraz Panu Januszowi Baryckiemu za przywiezienie i montaż wystawy.

 

NARODOWE CZYTANIE 2022 Z PEDAGOGICZNĄ BIBLIOTEKĄ WOJEWÓDZKĄ W PRZEMYŚLU

7 września br. Nasze Centrum wzięło udział w Narodowym Czytaniu 2022 organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. G. Pawlikowskiego  w Przemyślu przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.Spotkanie otworzył dr Piotr Pękalski – Wicedyrektor PZPW w Rzeszowie ds. PBW w Przemyślu, który omówił historię i ideę akcji Narodowego Czytania oraz powitał obecnych na spotkaniu gości 

i uczniów. Następnie dr Małgorzata Wilgucka – nauczycielka języka polskiego  z II LO  w Przemyślu, wygłosiła referat pt. Tajemniczy świat "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Refleksje o niezwykłym utworze w 200. lecie wydania zbioru. Ostatnim punktem programu było wspólne czytanie lektury przez zaproszonych gości oraz uczniów przemyskich szkół ponadpodstawowych, w tym naszych uczniów z kl. III TME oraz IV Pli, a także uczniów z I LO, II LO oraz ZSEiO w Przemyslu

Narodowe Czytanie 2022

5 września w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu odbyła się 11 edycja Narodowego Czytania 2022 pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej w 200. rocznicę wydania  Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Nawiązując do obchodzonego Roku Romantyzmu Polskiego, przedstawiono młodzieży informacje z życia  polskiego twórcy romantycznego, poety, wizjonera i działacza politycznego.


 

Serdecznie dziękujemy pani Bernadecie Suchorzepce za pomoc w organizacji Narodowego Czytania, a także młodzieży z klas 3 Tme i 4 Pem za udział w tym wydarzeniu


- nauczyciele bibliotekarze

>>> ZDJĘCIA <<<

WYNIKI KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ CKZiU Nr 1 w PRZEMYŚLU w ramach realizacji NPRC 2.0:

1) KONKURS pt. „MOJA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

I miejsce JAGIELNIK Zuzanna kl. III Pli

II miejsce SZYBIAK Piotr kl. III Ti

III miejsce CHOMA Jakub kl. III Pli

2) KONKURS NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI pt. „KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ”

I miejsce BILIŃSKA Julia kl. III Pli

II miejsce ŁOGIN Łukasz kl. III Pli

III miejsce BALANDYK Robert kl. III PEM

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w dniu 01.06.2022. Dziękujemy za udział i gratulujemy laureatom.

  • 284667867_5438213176241626_5047822874512407407_n
  • 284760836_390043039819467_2161791378919833169_n
  • 284830265_542806933859016_3744333031757057762_n
  • 284948407_1018239378890806_7170522230786156550_n

Partnerzy