LOGOWANIE

            

Spotkanie autorskie w bibliotece szkolnej CKZiU Nr 1 w Przemyślu

1 marca 2017 r, w bibliotece szkolnej CKZiU Nr 1, odbyło się spotkanie autorskie z p. Moniką Lach, przemyską poetką i pisarką. Było ono pierwszym z cyklu spotkań autorskich zaplanowanych przez bibliotekę szkolną w bieżącym roku szkolnym.
Uczestniczyli w nim uczniowie klas: II Tbu, II Tme i III Tme, którzy mogli dowiedzieć się o tym, jak autorka postrzega otaczającą ją rzeczywistość i w jaki sposób doszło u niej do rozwoju pasji.
Pełna relacja ze spotkania znajduje się w zakładce biblioteki.
Zapraszamy!

 • a
 • c
 • d
 • f

Spotkanie autorskie z Moniką Lach

1 marca 2017 r, w bibliotece szkolnej CKZiU Nr 1, odbyło się spotkanie autorskie z p. Moniką Lach, przemyską poetką i pisarką.

Pani Monika Lach urodziła się 21 kwietnia 1975 r. w Przemyślu. Obecnie jest nauczycielem w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przemyślu i doktorantką literaturoznawstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jej pasja pisania sięga dzieciństwa. Rozwijane przez wiele lat hobby zaowocowało bogatą twórczością i wkradło się w pracę zawodową. W środowisku pracy znana jest
z niezwykłej kreatywności, w której wykorzystuje pisane przez siebie wiersze i teksty, stając się autorką wielu przedstawień teatralnych, akademii, również na terenie miasta
i powiatu. Pani Monika Lach jest także autorką wielu opowiadań dla młodzieży i dorosłych. W swoim dorobku posiada kilka tomików wierszy, prowadzi warsztaty pisarskie dla dzieci i młodzieży. 

W spotkaniu autorskim wzięły udział klasy:II Tbu, II Tme i III Tme. Uczniowie mogli dowiedzieć się o tym, jak autorka postrzega otaczającą ją rzeczywistość i w jaki sposób doszło u niej do rozwoju pasji. Pani Monika Lach zaprezentowała kilka własnych utworów, a także jeden z wierszy Czesława Miłosza, który stał się przyczynkiem do dyskusji o sensie życia i wartościach. Ponieważ spotkanie związane było z realizacją głównych priorytetów edukacyjnych, tj. rozwojem i promocją czytelnictwa oraz krzewieniem pamięci historycznej, rozmawiano również o konieczności sięgania po literaturę i poezję, które stanowią podstawę właściwego rozwoju procesów myślowych młodego człowieka, a także  po literaturę faktu związaną z postaciami żołnierzy wyklętych, których Międzynarodowy Dzień Pamięci przypadał na dzień spotkania. 

Pragniemy zaznaczyć, że spotkanie z p. Moniką Lach, jest pierwszym z cyklu spotkań autorskich zaplanowanych przez bibliotekę szkolną w bieżącym roku szkolnym, na które serdecznie zapraszamy uczniów i wychowawców. 

 • a
 • c
 • d
 • f

SPOTKANIE AUTORSKIE z dr LUCJANEM FACEM

25 maja 2017 r. odbyło się SPOTKANIE AUTORSKIE z dr LUCJANEM FACEM -  historykiem, regionalistą, autorem książki „Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej”, wydanej nakładem Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I Tli, I TME, II TBU oraz II TME.

W w/w książce autor opisał burzliwe losy Przemyśla w średniowieczu, kiedy to miasto przechodziło kilkakrotnie z Polski do Rusi Halickiej, aż do ostatecznego przyłączenia do Królestwa Polskiego w 1344r., a także dzieje miasta w granicach Rzeczypospolitej szlacheckiej, zajęcie przez Austrię w I rozbiorze Polski, walki o Twierdzę Przemyśl w czasie I wojny światowej, spory polsko-ukraińskie o miasto, tragiczny los podzielonego między hitlerowców i sowietów Przemyśla i jego mieszkańców w czasie II wojny światowej, oraz  okres PRL i III RP. W książce zamieszczono również informacje o najsłynniejszych osobach związanych z Przemyślem. Ze względu na ograniczoną ilość czasu p. Lucjanowi udało się przybliżyć zgromadzonej młodzieży takie pojęcia jak: Brama Przemyska, Ziemia Przemyska, Rusin, a także przedstawić najazdy tureckie na ziemie polskie, omówić klęskę chorągwi ziemi przemyskiej pod Sokalem w 1519 r. i nawiązać do literatury polskiej Jana Kochanowskiego („Na Sokalskie mogiły”, „Pieśń o spustoszeniu Podola”). Mamy nadzieję, że tak ciekawe spotkanie na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów.

 • P_20170525_105445
 • P_20170525_105453
 • P_20170525_105508
 • P_20170525_113700

Zorganizowane spotkanie autorskie jest kolejnym z cyklu spotkań autorskich organizowanych przez Bibliotekę Szkolną CKZiU nr 1 w Przemyślu w ramach realizowanego priorytetu rozwoju i promocji czytelnictwa. 

Narodowe czytanie 2017

 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.  Podczas tegorocznej VI edycji akcji czytaliśmy Wesele Stanisława Wyspiańskiego - wybitnego polskiego dramaturga, poety, malarza, grafika, architekta, witrażysty i projektanta mebli. 

W czytaniu udział wzięli uczniowie kl. IV technik logistyk, informatyk wraz z polonistką i wychowawczynią oraz nauczycielem bibliotekarzem. 

Akcji towarzyszyła prezentacja multimedialna o Stanisławie Wyspiańskim i jego dorobku. Przedstawiono także osobę Wojciecha Sosnowskiego, ps. Sokół,  polskiego rapera, a także przedsiębiorcy i dziennikarza radiowego, a prywatnie praprawnuka Stanisława Wyspiańskiego. Młodzież wysłuchała ciekawej interpretacji muzycznej wiersza Stanisława Wyspiańskiego Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Ochotnicy czytali wybrane fragmenty dramatu, omawiali je. 

Przyniesione egzemplarze Wesela zostały  opieczętowane okolicznościową pieczęcią. 

 • DSCF2175
 • DSCF2181
 • DSCF2188
 • DSCF2189

SPOTKANIE AUTORSKIE W ARBORETUM W BOLESTRASZYCACH

W środę 20 września 2017r. młodzież kl. I technik informatyk uczestniczyła wraz z wychowawczynią oraz nauczycielem bibliotekarzem w spotkaniu autorskim z przemyskimi pisarzami: p. Magdą Skubisz - autorką książek dla młodzieży (w ostatnich dniach ukazało się czwarte wydanie Jej „LO Story”) oraz p. Stefanem Dardą - pisarzem literatury grozy (Jego „Nowy dom na wyrębach” miał premierę w czerwcu br.). Prowadzącą i zadającą pytania była p. Monika Kamińska.  Spotkanie z popularnymi autorami specjalizującymi się w odrębnych gatunkach literackich, których książki niedawno się ukazały i spełniają kryteria tzw. nowości wydawniczych jest częścią projektu „Lektura a natura w Arboretum Bolestraszyce". Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  i ma rozbudzić wśród młodych czytelników zainteresowanie literaturą i procesem jej tworzenia. Autorzy opowiadali o warsztacie pisania, promocji książek oraz zachęcali do podejmowania samodzielnych prób literackich. Muzycznie spotkaniu towarzyszył p. Kacper Leśniewski. Mieliśmy także możliwość zakupienia książek oraz otrzymania autografów z dedykacją.

Aby poczytać promowane książki zapraszamy do Biblioteki Szkolnej!

Partnerzy