LOGOWANIE

            

Czytanie narodowe - 8 nowel polskich

W sobotę 7 września 2019 roku w Bibliotece Szkolnej CKZiU Nr 1 w Przemyślu zorganizowano po raz kolejny Narodowe Czytanie, w którym udział wzięli uczniowie kl. IV tli oraz II tli. W tym roku lekturą było 8 nowel polskich:

1.     Dobra pani – Elizy Orzeszkowej

2.     Dym – Marii Konopnickiej

3.     Katarynka – Bolesława Prusa

4.     Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Brunona Schulza

5.     Orka – Władysława Stanisława Reymonta

6.     Rozdziobią nas kruki, wrony… – Stefana Żeromskiego

7.     Sachem – Henryka Sienkiewicza

8.     Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryka Rzewuskiego.

Wspólnym mianownikiem w/w tekstów jest polskość w połączeniu
z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Towarzyszyły one naszym rodakom, kiedy pod zaborami walczyli o suwerenność naszej Ojczyzny . Dzisiaj teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

Podczas spotkania  dużo czasu poświęciliśmy osobie Brunona Schulza i Jego twórczości. Młodzież z kl. IV Tli przygotowała kilka ciekawych prezentacji multimedialnych zarówno o Nim, jak i o Jego twórczości. Tradycyjnie przyniesione egzemplarze zostały opieczętowane okolicznościową pieczęcią.

Serdecznie dziękujemy p. Bernadecie Suchorzepce za pomoc w organizacji i przebiegu Narodowego Czytania 2019, a także młodzieży za udział w spotkaniu i włożony trud.

 • IMG_20190907_085552_5CS
 • IMG_20190907_085629_4CS
 • IMG_20190907_085709_2CS
 • IMG_20190907_103154_1CS

„ JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM”- 7 czerwca 2019 r.

Już po raz 3 przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Akcji Masowego Czytania, mającej na celu promocję czytelnictwa, pokazanie „nieczytającym”, że książki są popularne i ich towarzystwo jest miłą formą spędzania czasu wolnego. A także kolejna próba pobicia rekordu czytania, jak największej ilości osób.

W akcji udział wzięli uczniowie klas: I tli i II tl. Klasa I Tli poznała techniki szybkiego czytania przygotowane przez p. Ryszarda Wojnara, składające się z różnorodnych ćwiczeń, których celem było poszerzenie pola widzenia i intensyfikowanie do synchronicznej pracy obu półkul mózgowych.

Metody te sprzyjają zwiększeniu prędkości czytania, spotęgowaniu szybkości rozumienia tekstu, zwiększeniu koncentracji i spostrzegawczości, nabyciu umiejętności selekcji informacji.

Biblioteka szkolna dziękuje serdecznie p. Ryszardowi i uczniom za zaangażowanie w w/w akcję.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami akcji na stronie internetowej https://czytamy.org/

 • 20190607_082938
 • 20190607_083748
 • 20190607_084031
 • 20190607_084205

SPOTKANIE AUTORSKIE z p. Moniką MACIEWICZ

10 grudnia 2018 r. na zaproszenie Biblioteki Szkolnej CKZiU Nr 1 w Przemyślu odbyło się spotkanie z Panią Moniką Maciewicz – nauczycielem języka polskiego w II LO w Przemyślu, autorką bajek oraz autorką książki Wiedma.

Jest to powieść fantasy, której akcja rozgrywa się w naszej okolicy, nad rzeką San. Główna bohaterka Wiedma wprowadza nas w świat wierzeń i obyczajów Słowian, życia rzeczywistego pełnego mitów i baśni, a zarazem posiadająca wiedzę o wielu rzeczach codziennych. W powieści autorka zadbała o detale oraz oddanie realiów wczesnego średniowiecza, odwołując się do licznych tekstów źródłowych i artefaktów historycznych oraz omówiła proces powstawania książki i proces wydawniczy.

Spotkanie zostało bardzo dobrze przyjęte przez jego uczestników – uczniów  klas: I tli, II tl, II ti, III tli, III tme oraz IV tli. Zaproszony gość odpowiadał na liczne pytania dotyczące publikacji.

Pani Monika podarowała w/w książkę dla czytelników Biblioteki Szkolnej CKZiU Nr 1 w P-ślu.

 • DSCN4278
 • DSCN4289
 • DSCN4293
 • DSCN4294

SPOTKANIE AUTORSKIE z dr. Tomaszem PUDŁOCKIM

10 grudnia 2018 r. na zaproszenie Biblioteki Szkolnej CKZiU Nr 1 w Przemyślu odbyło się spotkanie z Panem Tomaszem Pudłockim – doktorem nauk humanistycznych, pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem wielu publikacji naukowych, specjalizującym się w społeczno-kulturowej historii Galicji, historii kobiet, zwłaszcza historii Przemyśla.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: I tli oraz II tl.

Jednym z celów przedsięwzięcia była promocja książki pt. Będziemy działać: Wincenta Tarnawska w służbie niepodległości Polski. Zaproszony gość niezwykle barwnie i dynamicznie opowiadał o Wincencie Tarnawskiej oraz przemyskich kobietach drugiej połowy XIX wieku i początków XX. Prelegent zachęcał młodzież do aktywności, nauki, podejmowania działań służących miastu i ojczyźnie. Wystąpienie gościa zilustrowane było ciekawą prezentacją multimedialną.

Zainteresowanych w/w  książką oraz innymi publikacjami Pana Tomasza Pudłockiego zapraszamy do Biblioteki Szkolnej CKZiU Nr 1 w P-ślu.

 • DSCN4199
 • DSCN4207
 • DSCN4213
 • DSCN4220

Partnerzy