LOGOWANIE

            

„ JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM”- 7 czerwca 2019 r.

Już po raz 3 przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Akcji Masowego Czytania, mającej na celu promocję czytelnictwa, pokazanie „nieczytającym”, że książki są popularne i ich towarzystwo jest miłą formą spędzania czasu wolnego. A także kolejna próba pobicia rekordu czytania, jak największej ilości osób.

W akcji udział wzięli uczniowie klas: I tli i II tl. Klasa I Tli poznała techniki szybkiego czytania przygotowane przez p. Ryszarda Wojnara, składające się z różnorodnych ćwiczeń, których celem było poszerzenie pola widzenia i intensyfikowanie do synchronicznej pracy obu półkul mózgowych.

Metody te sprzyjają zwiększeniu prędkości czytania, spotęgowaniu szybkości rozumienia tekstu, zwiększeniu koncentracji i spostrzegawczości, nabyciu umiejętności selekcji informacji.

Biblioteka szkolna dziękuje serdecznie p. Ryszardowi i uczniom za zaangażowanie w w/w akcję.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami akcji na stronie internetowej https://czytamy.org/

  • 20190607_082938
  • 20190607_083748
  • 20190607_084031
  • 20190607_084205

Partnerzy