LOGOWANIE

            

LEKCJE Z IPN o/RZESZÓW W NASZYM CENTRUM

18 maja 2023 roku gościliśmy w naszej szkole p. Zenona Fajgera – pracownika Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, który przygotował dla klas: IV PBS, IV Pli i IV PEM interesujące lekcje pt. „Zbrodnia katyńska. Kłamstwo katyńskie”. Pan Zenon w przystępny sposób przedstawił genezę Zbrodni katyńskiej: od sojuszu Stalina z Hitlerem zapisanego w pakcie Ribbentrop-Mołotow, przez sowiecką napaść na Polskę z 17 września 1939 r., osadzenie polskich oficerów w  więzieniach i obozach NKWD, aż po decyzję Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r. o rozstrzelaniu jeńców przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 11 tys. polskich więźniów ze wschodnich terytoriów II Rzeczypospolitej. Zamordowani byli elitą polskiej armii i społeczeństwa - wśród 21 857 zamordowanych osób byli generałowie, oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze policji, żandarmerii, Straży Więziennej, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, pracownicy wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby z więzień NKWD. Przez lata o tych faktach nie można było pisać, mówić, a nawet myśleć. Winni zbrodni wciąż nie zostali ukarani. Zadaniem szkoły i Polaków jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej następnych pokoleń poprzez pielęgnowanie prawdy o Zbrodni katyńskiej, by w ten sposób przywrócić godność jej ofiarom. Mamy nadzieję, że dzisiejsze lekcje pobudziły do refleksji, pamięci o pomordowanych oraz nieustannego dążenia do prawdy.

Partnerzy