LOGOWANIE

            

PATRONI NASZYCH ULIC – PROJEKT EDUKACYJNY IPN

 

Uczniowie klasy IV TMU  CKZiU nr 1 w Przemyślu pod opieką nauczyciela historii pani  Sylwii Zapłatyńskiej  bardzo chętnie  włączyli się do realizacji  projektu edukacyjnego organizowanego przez IPN - Patroni naszych  ulic.  Projekt w naszej szkole realizowany był w dwóch etapach. Uczniowie wykonali projekty dotyczące  patronów swoich ulic, w ramach lekcji historia i społeczeństwo, poznając życiorysy tych osób. Następnie wyruszyliśmy w miasto, aby rozpropagować wiedzę  na temat patrona jednej z przemyskich ulic – marszałka Józefa Piłsudskiego. Zaopatrzeni w broszurki udaliśmy się na miejsce. Wszystkim mieszkańcom przekazane zostały  materiały informacyjne o   patronie  ulicy.

 

  Sylwia Zapłatyńska

 

 

 

Partnerzy