LOGOWANIE

            

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Kierunek Technik eksploatacji portów i terminali:

-  przygotowuje ucznia do pracy z pasażerem
-  rozwija umiejętności kontaktów interpersonalnych opartych o wiedzę i przepisy związane z obsługą pasażerów we wszystkich miejscach, gdzie możemy spotkać się z podróżnymi (lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, porty morskie, ale również kurorty i miejsca wypoczynku)
-  uczy, w jaki sposób zachować się w czasie pracy z osobami będącymi w podróży oraz jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe związane z podróżą
-  kładzie nacisk na bezpieczeństwo osób podróżujących oraz na bezpieczeństwo środków transportowych

Uczeń:

-  zdobędzie umiejętności związane z obsługą towarów w całym procesie transportowym, począwszy od pakowania, załadunku, dokumentacji aż do samego transportu
-  pozna środki transportowe, ich wydajności i możliwości,
-  pozna dokumentację, jaka wiąże się z transportowaniem ładunków wszystkich typów.

Technik eksploatacji portów i terminali może znaleźć zatrudnienie jako:

-  pracownik obsługi naziemnej portu lotniczego
-  stewardessa lub steward
-  pracownik obsługi terminala lotniczego, kolejowego i morskiego
-  pracownik kasy biletowej
-  pracownik biura podróży
-  pracownik informacji turystycznej
-  logistyk
-  operator  urządzeń transportu bliskiego, takich jak wózki jezdniowe, suwnice, żurawie (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień)

W trakcie nauki w uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, kwalifikacja:

SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 

SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach 

Partnerzy