LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

"ANTYMINA" – NIE DAJ SIĘ WYSTEROWAĆ NA MINĘ - PROFILAKTYKA Z PASJĄ.

W  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu w dniu 19.12.2019 r. został przeprowadzony  Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „ANTYMINA” –  NIE DAJ SIĘ WYSTEROWAĆ NA MINĘ - PROFILAKTYKA  Z PASJĄ.

W spotkaniu brali udział uczniowie klas II i III Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w wieku 16 – 17 lat.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z zażywania substancji psychoaktywnych (w tym narkotyków i dopalaczy oraz nadużywania alkoholu). Tematyka spotkania oscylowała wokół bardzo istotnych problemów okresu adolescencji rozwojowej. Poruszane były głównie zagadnienia dotyczące:

- wpływu środków uzależniających na  funkcjonowanie fizyczne i psychiczne człowieka,

- etapów i  mechanizmów uzależnienia,

- drogi od uzależnienia do przestępstwa,

- negatywny wpływ uzależnień na prawidłowe funkcjonowanie szkolne, rodzinne i środowiskowe,

- możliwości i sposobu powrotu do normalnego życia.

Spotkanie prowadzone było w sposób  merytoryczny, przystępny dla młodzieży, ciekawy i wciągający w prezentowaną tematykę.

Dobre wrażenie zrobiła na młodzieży  oprawa muzyczna programu wzmacniająca  przekazywaną treść.

Szczególne znaczenie dla uczniów miał fakt dawania świadectwa własnych doświadczeń przez prowadzących dotyczących zażywania substancji psychoaktywnych i konfliktów z prawem,  często mających początek w dysfunkcji rodzin.

Forma  przekazywania informacji była dostosowana do wieku rozwojowego oraz zainteresowań młodzieży (slang, utwory w konwencji  rapu i hip-hopu zawierające problematykę psychouzależnień).

  • IMG_20191219_081103
  • IMG_20191219_081117
  • IMG_20191219_081132
  • IMG_20191219_081145

Partnerzy