LOGOWANIE

            

Projekty unijne

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu realizuje projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Nowa jakość kształcenia zawodowego w CKZiU Nr 1 w Przemyślu” - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, realizowany w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 


 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu zrealizowała projekt systemowy pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców", złożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest podniesienie atrakcyjności i modernizacja kształcenia zawodowego oraz dostosowanie jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy w placówkach edukacyjnych.

 PROJEKT ZAKOŃCZONY

 


Partnerzy