LOGOWANIE

            

KSIĄDZ ARCYBISKUP IGNACY TOKARCZUK

 Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk


 Ignacy Marcin Tokarczuk (ur. 1 lutego 1918 w Łubiankach Wyższych, zm. 29 grudnia 2012 w Przemyślu). W 1937 został klerykiem Seminarium Duchownego we Lwowie i studentem teologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Studia przerwała Mu wojna. Gdy władze sowieckie zamknęły seminarium i zlikwidowały wydział teologiczny, kontynuował studia we Lwowie w konspiracyjnym seminarium. W 1942 roku w Katedrze Lwowskiej otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1945 pracował w diecezji katowickiej, a od wiosny 1947 do 1950 w Łebuni. Wykładał filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1965 roku papież Paweł VI mianował ks. Tokarczuka biskupem diecezjalnym diecezji przemyskiej. W  latach posługi biskupiej zbudował ponad 400 kościołów i kaplic. Do godności arcybiskupa podniósł Go papież Jan Paweł II. Od 16 lipca 2011 roku pozostawał najstarszym polskim biskupem. W roku 2006 został odznaczony Orderem Orła Białego.

Przemyśl pożegnał swego Pasterze - fotorelacja: Stanisław Szarzyński

 KSIĄDZ ARCYBISKUP IGNACY TOKARCZUK
- PATRON TECHNIKUM NR 8


„Prawdą żyć, prawdy bronić i prawdy się domagać”, słowa ks. abp. Ignacego Tokarczuka umieszczono na tablicy poświęconej Jego Ekscelencji w Technikum nr 8, które od 01 września 2013 r. weszło w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu ze siedzibą w budynku przy ulicy Dworskiego 99.
Najprawdopodobniej to pierwsza tablica upamiętniająca ks. abp. Ignacego Tokarczuka. Czytamy na niej, że społeczność Technikum nr 8 złożyła ją w hołdzie wielkiemu Polakowi, przywódcy duchowemu, mężowi stanu, kawalerowi Orderu Orła Białego i swojemu Patronowi.
Tablica odsłonięta 06 czerwca 2008 r. na pierwszym piętrze budynku szkoły przy ulicy Dworskiego 100 do dziś przypomina uczniom, nauczycielom, pracownikom, rodzicom i ludziom odwiedzającym progi gościnnego Technikum o dniu, w którym młodzież ślubowała, w obecności Patrona, wierność jego wartościom.
Ks. biskup Ignacy Tokarczuk jest dla społeczności lokalnej postacią szczególnie ważną. Miłośnicy książek kojarzą nazwisko z pisarką Olgą Tokarczuk, która, według deklaracji rodziny, jest daleką krewną pierwszego metropolity przemyskiego – budowniczego ponad 400 kościołów.
Wywodzi się z Kresów Wschodnich. Urodzony 01 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyższych w rodzinie Szymona i Marii z domu Junka. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym Gimnazjum w Zbarażu. Studiował we Lwowie w Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1942 roku. Po wojnie wyjechał ze Lwowa. Pełnił posługę pasterską w Katowicach, a następnie Warmii. Studiował na KUL. Po ukończeniu studiów doktoranckich został pracownikiem naukowym tej uczelni. W grudniu 1965 roku mianowany ordynariuszem diecezji przemyskiej. Święcenia biskupie otrzymał 06 lutego 1966 roku w katedrze przemyskiej. Głównym konsekratorem był prymas Stefan Wyszyński. Biskupem został w wyniku niedopatrzenia władz PRL, które mając możliwość zawetowania nieakceptowanego nominata, nie złożyły sprzeciwu w wyznaczonym terminie.
W czerwcu 19991 r., podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce, otrzymał godność arcybiskupa „ad personam”. W marcu 1993 roku mianowany metropolitą przemyskim. 17 kwietnia 1993 Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z pełnionego urzędu złożoną ze względu na ukończenie 75 lat.
Sprawowanie funkcji biskupiej to najważniejszy okres w Jego życiu.  Jak podaje ks. Andrzej Garbarz w książce Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich „już po jego inauguracyjnym przemówieniu w czasie ingresu, za słowa, że żyjemy w czasach nienormalnych ówczesne władze komunistyczne gwałtownie zaatakowały Biskupa”. Pierwszy negatywny kontakt z władzami wpłynął na dalsze postępowanie i działalność ordynariusza przemyskiego. Władze PRL gwałtownie zwalczały przedstawiciela Episkopatu Polski, który uchodził – obok kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyłę, za najtrudniejszego przeciwnika SB spośród biskupów. W głoszonych kazaniach mówił otwarcie o prześladowaniu Kościoła, odważnie krytykował ustrój komunistyczny i narzucony szkołom model wychowawczy młodzieży. Inspirował do budowy obiektów sakralnych. Publicznie wspierał opozycję antykomunistyczną w Polsce i pomagał materialnie represjonowanym i ich rodzinom.
Za pracę, działalność naukową i niezłomną postawę uhonorowany tytułem doctora honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Otrzymał również medal Polonia Mater Nostra Est. Jest honorowym obywatelem Przemyśla, Rzeszowa, Stalowej Woli, Jarosławia, Jasła, Łańcuta, Tarnobrzega – najważniejszych miast tego regionu. W 1979 został laureatem Nagrody Fundacji im. Janiny Ławruk za ratowanie cerkwi greckokatolickich, a w 2012 wyróżniony przez IPN nagrodą „Świadek Historii”. Jeszcze za życia obrany patronem dwóch szkół: Technikum nr 8 w Przemyślu oraz Zespołu Szkół Publicznych w Końskiem, gmina Dydnia, powiat Brzozów (2010).
Biografowie opisujący postawę biskupa Ignacego Tokarczuka często używają określeń: bezkompromisowy, niezłomny, świadek historii.
Do chwili obecnej młodzi ludzie, uczniowie i absolwenci „Tokara” nie zapominają o kapłanie, który wciąż, w co wierzę, sprawuje nad nimi opiekę. Reprezentanci klas pierwszych, w asyście pocztu – pod Jego sztandarem, biorą udział we wszystkich uroczystościach, które upamiętniają dziedzictwo przemyskiego duchownego.
Gdy było to tylko możliwe, uczniowie spotykali się ze swoim Patronem na wspólnej rozmowie i modlitwie. Pasterz, za każdym razem starannie przygotowany do „zbiórki”, snuł gawędy – z perspektywy nastolatków - o pradawnych dziejach archidiecezji przemyskiej, które jednocześnie stanowiły ważną część historii dwudziestowiecznej Polski. Patron wielokrotnie na spotkaniach z młodzieżą wspominał innych niezłomnych Polaków, między innymi ks. Jerzego Popiełuszkę, ale także - dziś często anonimowych - ludzi, którzy odważnie w trudnych czasach komunizmu bronili prawa człowieka do wolności. Opowiadał o parafianach miejscowości pod przemyskich, którzy budowali kościoły wbrew obowiązującej poprawności politycznej. Uczniowie niejednokrotnie słuchali o sąsiadach mających kręgosłup moralny i rodzimych miejscowościach.
Najsmutniejszym wydarzeniem, w którym wspólnie cała społeczność Technikum nr 8 im. ks. abp. Ignacego Tokarczuka w Przemyślu wzięła udział, były uroczystości pożegnania doczesnych szczątków wielkiego Polaka 02 stycznia 2013 r. w przemyskiej archikatedrze.  Od tego momentu regularnie w rocznicę urodzin, nadania imienia czy innych uroczystości poświęconych biskupowi uczniowie trzymają straż przy swoim Patronie. Niewątpliwym sukcesem naszej społeczności jest fakt, że kolejne roczniki gimnazjalistów chętnie wybierają naukę w szkole, która upamiętnia dzieło życia i przesłanie kawalera Orderu Orła Białego.

Bernadeta Suchorzepka

Biografia patrona za: Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa pod redakcją Janiny Marciak-Kozłowskiej, Wydawnictwo Buk, Białystok 2013.

 

PIERWSZE SPOTKANIE


W związku ze zmianą nazwy szkoły, 25 maja przedstawiciele naszej społeczności wzięli udział w niezwykłym wydarzeniu - spotkaniu z księdzem arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem. Odbyło się ono w Pałacu Biskupim w Przemyślu i dostarczyło niezwykle silnych wrażeń uczestnikom. Wydelegowani przedstawiciele naszej społeczności porosili księdza arcybiskupa o wyrażenie zgody na to, by pozostał patronem szkoły. Ksiądz arcybiskup był wyraźnie wzruszony i zaskoczony. Długo rozważał decyzję. Podkreślał, że przyjął Order Orła Białego, bo uważa, że to wyróżnienie całej diecezji, wszystkich, którzy w okresie terroru przełamali w sobie strach i bronili prawa człowieka do wolności. Przekonywaliśmy księdza arcybiskupa bardzo gorąco. Podkreślaliśmy, że to wspólny wniosek całej społeczności i przypominaliśmy Jego związki ze szkołą. Ostatecznie uzyskaliśmy zgodę. Na przełomie maja i czerwca 2008 roku planowane jest uroczyste nadanie Technikum imienia księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. 

Arcybiskup senior prosił również o modlitwę. W ciepłych słowach odniósł się do uczniów, rodziców i pracowników ZSZ Nr 1. Wszystkim przekazał pozdrowienia. Ujął nas swoją prostotą, skromnością i ciepłem. Wyszliśmy wzruszeni i przekonani o wyjątkowości chwil, które spędziliśmy z tym niezwykłym człowiekiem. 
Obecnie przygotowujemy plany uroczystości nadania imienia szkole. Na pewno ważnym jej elementem będą spotkania księdza arcybiskupa z młodzieżą w szkole. Chcemy, by jak najwięcej osób mogło spotkać się i porozmawiać z kapłanem, który może być wzorem dla każdego człowieka. Ale o tym innym razem! 

 

KOLEJNE SPOTKANIE


W poniedziałek, 29 marca 2010 roku, przedstawiciele ZSIiM w Przemyślu, zostali przyjęci przez J. E. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Okazją do tego spotkania stały się nadchodzące święta Wielkiej Nocy.  Dyrekcja i przedstawiciele grona pedagogicznego złożyli Księdzu Arcybiskupowi życzenia świąteczne. W darze dla szkoły otrzymaliśmy cenne publikacje z dedykacją patrona: ”Jezus z Nazaretu” – Ratzinger Joseph (Papież Benedykt XVI) oraz „Nasz duszpasterz i my. Ksiądz Jerzy Popiełuszko w fotografii i wspomnieniach hutnika” - Szóstko Jerzy.

Uczestniczący w rozmowie goście mogli - m.in. - wysłuchać interesujących wspomnień dotyczących historii bohatera jednej z tych książek, księdza Jerzego Popiełuszki. 
Delegacje ZSIiM w Przemyślu przyjmowane były w pałacu kilkakrotnie, tego jednak dnia Księdza Arcybiskupa odwiedziła niewielka grupa osób, w związku z czym spotkanie miało charakter nieformalny. Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup wyraził zadowolenie z powodu spotkania, przekazał także na ręce dyrekcji życzenia świąteczne dla wszystkich członków społeczności ZSIiM, ich rodzin oraz bliskich.

 

Z WIZYTĄ U PATRONA


W poniedziałek, 4 października 2010 roku, przedstawiciele uczniów klas pierwszych Technikum Nr 8 wraz ze swoimi wychowawcami złożyli wizytę Patronowi Szkoły Księdzu Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi. Z okazji spotkania uczniowie przygotowali specjalny program artystyczny, prezentujący ich umiejętności wokalno-muzyczne. 

Uczestniczący w rozmowie goście mogli - m.in. - wysłuchać interesujących wspomnień Arcybiskupa, dotyczących Jego posługi duszpasterskiej. Jako Przemyślanie mieliśmy to szczęście, że mogliśmy być świadkami pracy kapłańskiej Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w naszym regionie i to w czasach, kiedy Polacy potrzebowali przywódcy duchowego wielkiego formatu. Spotkanie stało się również okazją do poznania głębokich przemyśleń Jego Ekscelencji na temat ludzkiej natury i wiary. 
Z pewnością każdy z obecnych na tym wyjątkowym spotkaniu, na długo zapamięta ten dzień oraz przesłanie płynące z żywej lekcji historii. Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup wyraził zadowolenie z powodu spotkania, przekazał także na ręce dyrekcji cenne publikacje, które zasilą zbiory biblioteczne szkoły. 

 

JUBILEUSZ


We wtorek 1 lutego 2011 r. przedstawiciele społeczności Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu (w skład, którego wchodzi Technikum Nr 8 im. Ks. Abp Ignacego Tokarczuka), zostali po raz kolejny przyjęci przez J. E. Ks. Abp Ignacego Tokarczuka. Okazją do tego spotkania były 93 urodziny dostojnego jubilata. Pani Dyrektor ZSIiM w Przemyślu mgr Jolanta Borowiec w imieniu swoim, Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły złożyła Abp najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu. Natomiast w imieniu uczniów życzenia przekazał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Grzegorz Kierepka:

 "Ktoś kiedyś zapytał, gdzie są święta Bożego Narodzenia i co to są za święta. Święta są tam, gdzie ludzie darzą się miłością. Boże Narodzenie to uczucie szczęścia głęboko w nas. To radość, o której marzymy. Z okazji imienin życzymy, żeby Boże Narodzenie towarzyszyło Ci, Arcybiskupie na całej twojej drodze życia, aby otaczali Cię zawsze ludzie, którzy nawzajem darzą się miłością. Zdrowia, wielu z nami spotkań, które nas wzbogacają, abyś w następne pokolenie zaszczepił wiarę w to, że prawda jest najważniejsza i zawsze zwycięży". |
Przedstawiciele młodzieży uświetnili wizytę wykonaniem kolęd przy akompaniamencie keyboardu oraz odśpiewali J. E. pieśń papieską "Życzymy, życzymy...". Ks. Abp podziękował za pamięć i życzenia oraz w swoim słowie nawiązał do symbolu opłatka wigilijnego w Jego życiu i życiu każdego chrześcijanina. Wspominał także lata spędzone w Seminarium Duchownym we Lwowie, początki swojej pracy duszpasterskiej, czasy II wojny światowej oraz swoją pierwszą placówkę parafialną w Złotnikach (dekanat podhajecki). 
Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup wyraził zadowolenie z powodu spotkania, przekazał także na ręce dyrekcji cenne publikacje książkowe z dedykacją, w tym: 
- własną książkę Od Zbaraża do Przemyśla, którą polecił przeczytać młodzieży, jako żywą lekcję historii (wspomniał też o p. dr Lucynie Żbikowskiej, która przygotowała w/w książkę do druku) - album o ks. Jerzym Popiełuszce.

 

WIZYTA KLAS I


W środę, 26 października 2011 roku przedstawiciele klas pierwszych złożyli wizytę Ks. Abp. Ignacemu Tokarczukowi – patronowi Technikum Nr 8 w Przemyślu. W spotkaniu uczestniczyli również: pani Jolanta Borowiec - dyrektor szkoły, ks. Ryszard Płatek oraz nauczyciele: pani Ewa Michalak-Rodzoń i pani Iwona Fedyna.  

Październikowe spotkania uczniów klas pierwszych z Ks. Abp. I. Tokarczukiem wpisały się już na stałe w terminarz wydarzeń szkolnych. Wizyta u patrona szkoły przebiegała w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Ks. Abp. I. Tokarczuk zwrócił uwagę na wzrastająca rolę Lwowa, wspominał wydarzenia ze swojego życia związane z tym miastem oraz zachęcał do studiowania literatury historycznej. Na życzenie Ks. Arcybiskupa wspólnie zaśpiewaliśmy „Barkę” ulubioną pieśń bł. Jana Pawła II. 
Na zakończenie Ks. Abp. I. Tokarczuk przekazał serdeczne życzenia wszystkim pedagogom, pracownikom i uczniom z okazji obchodzonej 30 września br. 50-tej rocznicy powstania szkoły i wyraził nadzieję na kolejne spotkania.

 

JUBILEUSZ 70-LECIA KAPŁAŃSTWA


24 czerwca 2012 r. w przemyskiej Bazylice Archikatedralnej odbyły się uroczystości jubileuszowe "biskupa niezłomnego" Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka - Patrona Naszej Szkoły. Msza św. odprawiona z okazji 70-tej rocznicy święceń kapłańskich biskupa seniora zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych, kościelnych oraz licznych wiernych, którzy swoją obecnością wyrazili wdzięczność i uznanie dla obrońcy praw człowieka i narodu do wolności sumienia i wyznania w niezwykle trudnych czasach komunizmu. 

W uroczystościach jubileuszowych wzięli również udział nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie i harcerze reprezentujący społeczność Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu wraz z pocztem sztandarowym szkoły. Na zakończenie mszy głos zabrał sam jubilat. Abp Ignacy Tokarczuk przypomniał słowa usłyszane od prymasa Stefana Wyszyńskiego, który zachęcał ordynariusza przemyskiego do podjęcia działań zmierzających do tego, aby diecezja przemyska stała się oparciem dla całego kraju. - To zaufanie księdza prymasa, który niewątpliwie kierował się myślą Bożą, stało się dla mnie programem. Znałem te problemy, ale wiedziałem, że prymas, który odszedł czeka, żeby nad tym pracować, bo nie można czasu zmarnować. Dlatego realizowałem ten plan - powiedział: 

- Dziękuję młodzieży, społeczeństwu, biskupom, wszystkim kapłanom, bo wszędzie miałem pomoc i oparcie. Na każdego mogłem liczyć. W dniu mojego jubileuszu pragnę wam wszystkim podziękować, bo to jest moje zobowiązanie wobec wszystkich, nie tylko na ziemi przemyskiej, ale w Polsce - zaznaczył Abp Ignacy Tokarczuk.

Partnerzy