LOGOWANIE

            

Orlik

Dnia 04.12 2008 roku oddano do użytku publicznego kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych i Drzewnych przy ul. Dworskiego 98 – program –„Moje Boisko – ORLIK 2012”.

W skład obiektu wchodzą dwa boiska : jedno do piłki nożnej o powierzchni 1 860,00 m2 o syntetycznej nawierzchni, drugie boisko do koszykówki i siatkówki o powierzchni 613,11 m2 i syntetycznej nawierzchni oraz  pawilony sportowe wyposażone w łazienki, szatnie, pomieszczenia dla trenera i magazyn.

Na stadionie do południa  prowadzone są zajęcia dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Przemyśla. W godzinach popołudniowych boiska  są użytkowane przez młodzież z grup zorganizowanych  takie, jak uczniowskie kluby sportowe, Motor, Polonia  jak również  grupy niezorganizowane. 

Stadion jest użytkowany zgodnie z regulaminem i harmonogramem zamieszczonym na obiekcie.

Partnerzy