LOGOWANIE

            

Kropla Nadziei

 Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropla Nadziei”

przy CKZiU Nr 1 w Przemyślu powstał z połączenia klubu ZSMiD oraz reaktywowania klubu „Wzmacniacz” przy ZSZ Nr 1.

 

ODDAWANIE KRWI

Osobom kandydującym do oddania krwi, a szczególnie początkującym dawcom krwi przypominamy, że do oddania krwi należy zgłosić się:
* koniecznie po lekkim beztłuszczowym śniadaniu + herbata
* obowiązkowo z aktualnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem
* w dobrym zdrowiu (bez kataru, bez żadnych dolegliwości i bez zażywania leków w okresie ostatnich dwóch tygodni)
* dobrze byłoby powstrzymać się od rana od papierosów (Twoja „zadymiona krew” może być podana noworodkowi)

Mamy świadomość, że to jedynie kropla w morzu potrzeb, ale nawet ta kropla może uratować życie.

Chętnych prosimy o kontakt z nauczycielami zaangażowanymi w działalność klubu: w bud. 97 sala nr 18; w bud. 99 sala nr 13, w bud. 100 sala nr 205 (środa).

TROCHĘ HISTORII:

11 grudnia 2002 r. z inicjatywy pani Anny Marcinek odbyło się pierwsze spotkanie HDK „Kropla Nadziei” przy ZSMiD w Przemyślu. Od 2006 roku w działalność klubu włączyła się pani Elżbieta Stankiewicz, która przejęła opiekę nad klubem 1 pażdziernika 2007. 24.09.2011 uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK w Warszawie pani Elżbieta Stankiewicz została wyróżniona Odznaką honorową PCK IV stopnia a  3.12.2013 otrzymała medal 55 - lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju tego ruchu. Od roku 2012 działalność klubu wspiera pani Beata Mach.

16 kwietnia 2003 r. z inicjatywy pana Romana Opryska odbyło się pierwsze spotkanie HDK „Wzmacniacz” przy ZSZ Nr 1.w Przemyślu. Później w działalność klubu włączył się pan Marcin Fałda.

Powstanie klubów było m.in. efektem  rozpoczętej we wrześniu 2002 roku akcji „Ukończyłeś 18 lat – możesz oddać krew”. Była ona  prowadzona przez Krystynę Lachowicz – Kierownika Biura Zarządu Rejonowego PCK w Przemyślu, obecną na obu spotkaniach założycielskich oraz Zdzisława Wójcika, prezesa Klubu HDK PCK „Płomyk” przy KM PSP.

Pan Roman Oprysk uczący w obu szkołach sam oddał już ponad 50 litrów krwi i swoją postawą czynnie propaguje honorowe krwiodawstwo, stanowiąc jednocześnie dla młodzieży godny naśladowania przykład.  3.12.2013 Zarząd Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie nadał panu Romanowi  Opryskowi Podkarpacką Odznakę Pamiątkową przyznawaną  po oddaniu 50 litrów krwi.

CELE KLUBU

PCK jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności, jej członkowie mogą decydować o stopniu zaangażowania się w działalność klubu.  Głównym założeniem działalności klubu było i jest pozyskiwanie krwi dla lecznictwa i ratowania życia, oraz pozyskiwania nowych honorowych dawców krwi - szczególnie wśród uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia.

Nasz klub realizuje następujące cele:

  • Kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i jej gotowości do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom chorym,.
  • Budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom.
  • Wychowanie wśród młodzieży przeszkolonych ratowników PCK.
  • Prowadzenie stałej współpracy ze służbą zdrowia oraz innymi klubami PCK 
  • Propagowanie idei transplantacji
  • Szerzenie idei  Czerwonego Krzyża wśród młodzieży

Zadania te są realizowane w ścisłej współpracy z zarządem Rejonowym PCK w Przemyślu.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Prezesem klubu jest uczeń wybierany każdorazowo na walnym zebraniu w jesiennym semestrze. Członkowie zarządu klubu wraz z opiekunami spotykają się raz na kwartał omawiając bieżące sprawy klubu. Na spotkaniu mogą uczestniczyć także zainteresowani członkowie klubu.

Uczniowie oddają krew indywidualnie, zaczynając od pierwszego wyjazdu w małej grupie wraz z opiekunem. Oba kluby przeprowadzały także od 2008 otwarte akcje oddawania krwi przez uczniów. W sali korekcyjnej urządzony był wówczas punkt oddawania krwi przez Centrum Krwiodawstwa w Rzeszowie.

Honorowi dawcy krwi naszych klubów biorą corocznie udział w ogólnopolskim Turnieju „ Młoda Krew Ratuje  Życie’’. Największą ilość krwi w historii klubu, tj. ok. 6 litrów w trakcie swojej edukacji szkolnej, oddał Wojciech Głuszko  uczeń klasy murarz zsz.

Upowszechnianie idei pierwszej pomocy realizujemy m.in. poprzez  organizowanie szkoleń z pierwszej pomocy przeprowadzone przez ratowników z Grupy Ratowników PCK działającej przy ZR w Przemyślu, dla chętnych uczniów (niejednokrotnie całych klas), najczęściej przez Pana Łukasza Szarugę,  Instruktora ZG PCK.

Corocznie pięciu najlepszych w tej dziedzinie członków  klubu reprezentuje klub „Kropla Nadziei” w  zawodach pierwszej pomocy. Najlepszy wynik osiągnęliśmy 10 maja 2013 r. Nasz drużyna zajęła 3 miejsce w organizowanych przez Odział Rejonowy PCK w Przemyślu Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK które odbyły się w obrębie Kopca Tatarskiego. Startujące zespoły musiały wykazać się praktyczną znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy, umiejętnością resuscytacji (tu nasza drużyna zdobyła prawie 100% punktów) oraz wiedzą  o historii i zdaniach Czerwonego Krzyża, Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i teoretycznej  wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jedną z atrakcji była stacja szkoleniowa przygotowana przez Przemyską Grupę Paralotniową "Latam, bo chcę", na której zajęcia z młodzieżą prowadził nauczyciel naszej szkoły pan Roman Boratyn, który w tym i poprzednim roku przygotowywał drużynę. Opiekunem podczas zawodów jest zwykle opiekun klubu.

Klub „Kropla Nadziei” brał także udział w propagowaniu akcji „Transplantacja – jestem na tak”, w wybranych klasach. Wielu uczniom rozdano także oświadczenie woli, które  jest świadomą deklaracją przekazania swoich narządów po śmierci do przeszczepu (wypełniony dokument należy nosić zawsze przy sobie, w miejscu, które będzie sprawdzone w celu ustalenia tożsamości, najlepiej razem z dokumentami, o swojej woli należy także powiadomić bliskich).

WOLONTARIAT - RATOWNICTWO

Zaproszenie dla wszystkich uczniów, od klasy I:

Jeśli umiesz i nie boisz się udzielać pierwszej pomocy, jeśli chciałbyś nauczyć się ratować zdrowie i życie możesz dołączyć do Grupy Ratowników  PCK. Grupa zrzesza wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas na realizowanie zadań statutowych , tj.: zabezpieczenia przedmedyczne różnego rodzaju imprez masowych, propagowanie idei czerwonokrzyskich, niesienie pomocy potrzebującym, a także samodoskonalenie umiejętności. Warto się sprawdzić.

Ratownicy zapewniają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności ratujących zdrowie i życie, rozwijanie arkanów sztuki ratowniczej poprzez ciągłe szkolenia i kursy, satysfakcje z robienia czegoś dobrego i pożytecznego, możliwość poznania wielu interesujących ludzi i miejsc.

Jeśli chcesz dobrze spędzić wolny czas, rozwijać się, pomagać innym, a masz ukończone 15 lat  udaj się do siedziby ZR PCK w Przemyślu, ul. Rzeczna 20, zajrzyj też na  stronę www.pckprzemysl.xt.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy słuszny jest lęk przed oddaniem krwi” ?
Krew jest płynną tkanką, która nieustannie krąży po organizmie. Składa się z  krwinek czerwonych, białych, płytkowych oraz części płynnej czyli osocza. Jednorazowo pobiera się tylko 450 ml i trwa to ok. kilku minut . Jeśli nie jesteś pewny swego stanu zdrowia, nie musisz się obawiać, lekarz z Centrum Krwiodawstwa zbada Cię. Oddając krew nie zarazisz się AIDS ani żadną inną chorobą zakaźną. Regionalne Centra Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa są w 100% wyposażone w sprzęt jednorazowego użytku. Badania przed oddaniem krwi mają na celu ochronę tych, dla których krew jest przeznaczona - ludzi chorych.  Kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy a mężczyźni maksymalnie 6 razy w ciągu roku.
 
Jak często występują różne grupy krwi ?
Częstotliwość występowania poszczególnych grup w Polsce przedstawia się następująco: A –  40%;   0 –   40%;   B –  13%;   AB – 7%

Czy po oddaniu krwi będę osłabiony ?
Po skończonym zabiegu możesz sobie poleżeć i odpocząć. Cały czas będziesz pod czujnym okiem specjalistów. Jeśli ważysz co najmniej 50 kg - nadajesz się na krwiodawcę, ważne są jeszcze proporcje wzrostu i wagi..

Czy będę umiał wypełnić ankietę?
Na pewno! Zawiera ona pytania odnośnie obecnego stanu zdrowia i w przeszłości. Warto wiedzieć o przebytych ważniejszych chorobach, operacjach itp

Partnerzy