LOGOWANIE

            

HISTORIA ZSIiM

HISTORIA


 • wrzesień 1961 założenie Technikum Mechanicznego, przy ulicy Dworskiego 99, dyrektorem zostaje Franciszek Nowicki, pierwsza klasa mechaniczna o specjalności :obróbka skrawaniem liczyła 42 uczniów

 • 1961 - 1963 utworzono kolejno nowe działy: obróbka skrawaniem, elektryczny, klasa mechaniczna dla pracujących

 • wrzesień 1963 przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ulicy Dworskiego 99 (mieli wówczas do dyspozycji jedynie drugie piętro budynku, gdzie znajdowało się 5 sal wykładowych, sekretariat, pokój nauczycielski i biblioteka), funkcję dyrektora szkoły sprawuje Franciszek Witek
 •  maj 1963 przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny 
 • 1964 powołanie Technikum Mechaniczno - Elektryczne

 • 1971 początek prac przy budowie nowego obiektu szkolnego przy ul 1 Maja

 • rok szkolny 70/71 liczba klas liczyła 3, naukę podjęło 128 w tym 26 dziewcząt

 • marzec 1975 utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Przemyślu, w skład którego wchodziło:

  Technikum Mechaniczno - Elektryczne

  Technikum Mechaniczno - Elektryczne dla Pracujących

  Policealne Studium Zawodowe

  Liceum Zawodowe

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Średnie Studium Zawodowe 

 • rok szkolny 75/76 naukę rozpoczęło 80 klas, liczba uczniów wzrosła do 1900

 • 1977 powołanie Technikum Samochodowego oraz 3 letniego Technikum Mechanicznego

 • 1977 odwołanie Franciszka Witka ze stanowiska dyrektora, powodem było umieszczenie przez abiturientów w tablo zdjęcia księdza katechety.

 • 1977 dyrektorem szkoły zostaje mgr Leszek Cichy

 • październik 1978 oficjalne przekazanie wybudowanego obiektu szkolnego, uroczystego otwarcia dokonał minister Jerzy Kuberski. Do kompleksu oddanych do użytku budynków należał internat, szkoła, sala gimnastyczna oraz boisko.

 • 1978 nadano szkole imię I Armii Wojska Polskiego

 • 1981-1984 ponowna kadencja dyrektora Franciszka Witka

 • 1984 funkcję dyrektora szkoły przez 7 lat sprawuje dr inż. Henryk Wojciechowski, utworzono nowe specjalności: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych w 3 letnim Technikum Samochodowym dla Pracujących na podbudowie ZSZ

 • 1991/1992 funkcję dyrektora sprawuje mgr inż. Maria Węglińska

 • 1992 stanowisko dyrektora obejmuje mgr Andrzej Machowski

 • 1994/1995 wprowadzono innowacje pedagogiczne na kierunku mechanicznym i elektrycznym

 • rok szkolny 94/95 liczba uczniów w klasach Technikum dziennego liczy 610 uczniów, Liceum Ekonomiczne i Technikum Mechaniczno-Elektrycznym dla dorosłych liczy 280 uczniów

 • wrzesień 1995 utworzenie Liceum Ekonomicznego i Technikum Poligraficznego w ZSZ

 • 1997 funkcję dyrektora szkoły sprawuje mgr inż. Elżbieta Borek, za jej kadencji do tej pory powstało Liceum Ekonomiczne 5 letnie w miejsce 4 letniego Liceum

 • marzec 2001 spotkanie samorządów klasowych z byłym dyrektorem Technikum Mechaniczno-Elektrycznego mgr inż. Franciszkiem Witkiem

 • czerwiec 2001 Jubileusz 40-lecia powstania szkoły

 • wrzesień 2002 przekształcenie Liceum Ekonomicznego w VII liceum Profilowane o 3 okresie nauczania i Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Technikum Nr 8 o 4 letnim okresie nauczania

 • wrzesień 2003 funkcję dyrektora szkoły sprawuje mgr Zbigniew Jakubów

 • sierpień 2005 likwidacja Technikum dla dorosłych na podbudowie ZSZ wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

 • wrzesień 2005 wprowadzenie w Technikum Nr 8 nowych kierunków kształcenia: technik mechatronik oraz technik informatyk

 • sierpień 2006 likwidacja Technikum na podbudowie ZSZ wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

 • wrzesień 2006 funkcję dyrektora szkoły sprawuje mgr Bernadeta Suchorzepka

 • rok szkolny 06/07 w rok szkolny Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Przemyślu wkracza z liczba uczniów 623

 •  

 • rok szkolny 07/08 wprowadzenie w Technikum Nr 8 nowych kierunków kształcenia: technik logistyk

JUBILEUSZ 50 - LECIA SZKOŁY


30 września 2011r. w Zespole Szkół Informatycznych i Mechatronicznych obchodzono Jubileusz 50-lecia powstania Technikum Mechanicznego w Przemyślu na bazie którego funkcjonuje obecny ZSIiM.

 

Jubileusz 50-lecia szkoły honorowym patronatem objęli Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma, Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas oraz Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk Patron Technikum Nr 8. 

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Archikatedralnej odprawiona w intencji wszystkich nauczycieli, pracowników, absolwentów i uczniów szkoły. W dalszej części obchodów rocznicowych, które odbyły się w szkole, odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez społeczność ZSIiM w Przemyślu.

Jubileusz uświetnił program artystyczny poświęcony historii szkoły, wystawa zdjęć oraz pamiątki okolicznościowe związane z pięćdziesięcioleciem istnienia szkoły. 
W obchodach jubileuszowych uczestniczyli zaproszeni goście i absolwenci Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Przemyślu, dla których spotkanie po latach stało się okazją do wspomnień i dostarczyło wielu niezapomnianych wzruszeń. 

40 - LECIE TECHNIKUM MECHANICZNO - ELEKTRYCZNEGO


13 października 2001 r. w przemyskiej bazylice archikatedralnej odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji pracowników, nauczycieli, absolwentów i uczniów TME w Przemyślu. Mszę św. koncelebrował ks. dr Tadeusz Kocór - dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, pracujący niegdyś w tej szkole.

Współcelebransami byli absolwenci TME: ks. Józef Gwozdowski z Zakonu Pallotynów w Krakowie-Nowej Hucie (1976 r.) i o. Ryszard Sum ze Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy (1977 r.) oraz ks. Andrzej Łamasz z parafii św. Jana z Dukli w Przemyślu i ks. Janusz Łuc z parafii św. Jana Apostoła również w Przemyślu. 

Słowo Boże czytali absolwenci, a modlitwę wiernych również i nauczyciele. Podczas Eucharystii ks. Tadeusz powiedział m.in.: "Współczesny świat mami iluzją łatwego szczęścia. Mając wiele lat wiemy, że łatwe jest tylko nieszczęście, a szczęście jest trudne. Jesteśmy powołani do szczęścia, a szczęście można osiągnąć na drodze krzyża, na drodze miłości". Nawiązując do rocznicy stwierdził: "Popatrzmy wstecz na swoje życie. Chodziliśmy do szkoły, która obchodzi dzisiaj swój jubileusz. Przypominamy sobie rodziców, naszych pierwszych nauczycieli. Szczęścia uczyli nas rodzice i nauczyciele. Wzięliśmy swoje życie we własne ręce - i co z nim zrobiliśmy?". 

Po chwili refleksji nad zadanym pytaniem kontynuował: (...) "Poeta powiedział: zapłonęło słońce w moich rękach tzn. moje życie promienieje, ma sens, chociaż trudne, jest szczęśliwe. Niektórzy ludzie przechodzą przez życie zgaszeni, jedynie ci, którzy kochają mają w swoich dłoniach słońce. Miłość się nie starzeje i prawda się nie starzeje. Mając w swoim sercu dom, mamy słońce w rękach. Ten dom trzeba zbudować w szkole, w pracy. Życie jest trudne, ale nie wolno nam się poddawać. To, co jest w nas promieniuje na zewnątrz" . Dziękując na koniec powiedział: "Dzięki Bogu za tę szkołę, która jest w Przemyślu. Drodzy nauczyciele - trzeba, aby każdy z nas był tym światłem. Żeby ten dom był w szkole, w pracy, musi być on w nas, musimy być zjednoczeni z Chrystusem. Rozpoczynamy spotkanie od Eucharystii - chcemy, aby Chrystus rozpalił w nas pełnię życia. Dzięki Bogu za szkołę, za tych ludzi, którzy tam pracują, za to co dzięki nim osiągnęliśmy. Niech z naszych serc wyrywa się prośba, aby nasze ideały były ciągle świeże i żywe, abyśmy się nie poddawali presji środowiska, abyśmy apostołowali dobrem, kulturą, pięknem życia, żebyśmy byli czytelnym znakiem, że życie jest piękne i święte, abyśmy przekazywali ten znak młodym ludziom. Na twarzach ludzi, którzy służą innym widać zawsze pogodny uśmiech wypływający z wewnętrznej radości z tej posługi. 

Pamiętajmy - posłuszeństwo Bogu jest naszą mądrością, chociaż świat nie zawsze to rozumie". 

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił kwintet dęty składający się z uczniów z Przemyśla i Żurawicy, których poprowadził Jan Łaskarzewski - absolwent Liceum Zawodowego. Podczas Komunii św. Ave Maria Schuberta wykonała Aleksandra Rusinowska przy akompaniamencie organowym męża Andrzeja - absolwenta TME. Stałe części Mszy św. wykonywał Janusz Świrzyński. Warto wspomnieć, że przed Mszą św. nauczyciele, absolwenci i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Przemyślu odwiedzili groby nauczycieli, koleżanek i kolegów. 

Po uroczystej Mszy św. wszyscy udali się do szkoły przy ul. Dworskiego, gdzie po przybyciu wypełnili dosłownie "po brzegi" salę gimnastyczną. 

Po wprowadzeniu sztandaru ZSZ nr 1 w Przemyślu zaproszonych gości, oraz byłych nauczycieli, katechetów i absolwentów powitała dyrektor szkoły Elżbieta Malicka-Borek. Pani Dyrektor wręczyła wyróżniającym się nauczycielom nagrody za długoletnią pracę, a następnie przedstawiła rys historyczny szkoły. 

Warto wiedzieć, że w 2001 r. przypada 40-lecie TME. Od 1961 r. szkoła zapewnia możliwość zdobywania wiedzy na nowych kierunkach, którymi nie dysponują istniejące placówki oświatowe w Przemyślu. Pierwsza klasa technikum liczyła 42 osoby, które kształciły się na kierunku: obróbka skrawaniem. Dyrektorem nowo utworzonej szkoły został jej założyciel Franciszek Nowicki, wychowawstwo przypadło Zbigniewowi Maciakowi. Pierwszymi wykładowcami zostali: Stanisław Car (j. polski), Kinga Gawalewicz (j. niemiecki, historia), Mieczysław Cholewiak (wychowanie fizyczne), Eustachy Chromiak (technologia), Józef Krwalik (rysunek techniczny), Paweł Krężel (chemia, fizyka), Kazimiera Lachczyk (j. rosyjski), Zbigniew Maciak (matematyka), Edward Szajna (rysunek odręczny). 

W roku 1963 pierwszym mianowanym dyrektorem został Franciszek Witek - wielce zasłużona, znana postać, szanowana przez uczniów, nauczycieli i mieszkańców miasta Przemyśla. Warto nadmienić, że jego wzorowa postawa została nagrodzona. Panu Franciszkowi w 1984 r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Przemyśla.
 
W 1964 r. utworzono kierunek elektryczny, a w 1972 r. powstało Technikum dla Pracujących. Sześć lat później szkoła została przeniesiona do nowego budynku, jednocześnie oddano do użytku internat na 100 miejsc, salę gimnastyczną oraz boisko. W 1997 r. powstało pięcioletnie Liceum Ekonomiczne. Kolejnymi dyrektorami byli: Leszek Cichy (1977-1981), Franciszek Witek (1981-1984), Henryk Wojciechowski (1934-1991), Maria Węglińska (1991-1992), Andrzej Machowski (1992-1996), od 1997 r. funkcję sprawuje Elżbieta Malicka-Borek. Swoją obecnością zaszczycił nas i podzielił się wspomnieniami Franciszek Witek. Na uwagę zasługuje również Bogusław Jaroszczak, który jako jedyny pracuje niemalże od początku istnienia szkoły. 

Spotkanie na terenie "królestwa" Ryszarda Amarowicza uświetnił kwartet pod kierownictwem Andrzeja Gurana. 

Wspomnieniom na sali gimnastycznej, a później w klasach nie było końca. 

Komitet organizacyjny, na czele którego stała Elżbieta Szabłowska wywiązał się wspaniale z postawionego przed nim zadania. Warunki do wspomnień, dyskusji i kontemplacji były doskonałe. Zarówno na korytarzu, jak i w salach lekcyjnych można było rozsiąść się wygodnie, częstować tym, co było no stołach i wspominać, wspominać, wspominać. Niestety, szybko upływający czas uświadomił nam, że to, co było nie wróci już, lecz jeszcze wiele dobrego w życiu uczynić możemy. 

Na koniec padły szczere życzenia od absolwentów dla wszystkich nauczycieli z okazji ich święta: życzymy zdrowia dla ciała i ducha, radości i szczęścia, życzymy, abyście dzielili się z młodzieżą radością, abyście uczyli młodzież kochać bliźnich i wybaczać im z uśmiechem, abyście zawsze byli oparciem dla tych, którzy zostali powierzeni Waszej opiece oraz abyście nie ustawali w podejmowaniu prób zaszczepienia w sercach młodzieży miłości do domu, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu.

Zdzisław Wójcik

MEDAL PRO MEMORIA


26 IV 2009 roku przedstawiciele grona pedagogicznego, uczniów i rodziców brali udział w uroczystości wręczenia Medalu. Uroczystość ta odbyła się w Janowie Lubelskim i została uświetniona obecnością wielu znakomitych gości. Wraz ze społecznością Technikum Nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Przemyślu do Janowa udali się przedstawiciele władz samorządowych: Pan Piotr Idzikowski Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Pani Alicja Kurka Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.  

PATRON ZSZ


I Armia Wojska Polskiego. Formacja wojskowa powstała z 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR po zwiększeniu stanu osobowego o zmobilizowanych obywateli polskich, z terenów dawnej Polski wschodniej zajętych przez Armię Czerwoną, operacyjnie podlegała 1 Frontowi Białoruś.

Brała udział w wyzwoleniu ziem polskich:

- forsowanie Wisły 

- wyzwolenie Pragi 

- próby pomocy powstaniu warszawskiemu 

- walki o Wał Pomorski oraz o Pomorze, Gdańsk, Gdynię, Kołobrzeg 

- udział w operacji berlińskiej : formacja ta forsowała Odrę i doszła do Łaby: 1945 r. część jednostek pozostawiono jako wojska okupacyjne na Łużycach. 

I Armią Wojska Polskiego dowodzili kolejno generałowie:

- Zygmunt Berling 

- Władysław Korczyc 

- Stanisław Popławski 

Partnerzy