LOGOWANIE

            

ZAJĘCIA WARSZTATOWE pt. JAKIE PYTANIA DOTYCZĄCE POEZJI, ŚWIATA I NAS SAMYCH ZADAJE WISŁAWA SZYMBORSKA?

Na zaproszenie Bibl. Szkol. CKZiU Nr 1 w P-ślu - 6 października br. gościliśmy w Naszym Centrum dr Mariusza Kalandyka – polonistę, poetę, krytyka literackiego, konsultanta w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz redaktora Kwartalnika Edukacyjnego.

Podczas warsztatów pt. Jakie pytania dotyczące poezji, świata i nas samych zadaje Wisława Szymborska?  –  opartych o interpretację dwóch wierszy poetki zatytułowanych: Niektórzy lubią poezję oraz Rozmowa z kamieniem, Pan Mariusz aktywizował zgromadzonych uczniów, zadając pytania, na które Nasza Młodzież odpowiadała.

Warsztaty odbyły się, by upamiętnić 100. Rocznicę urodzin tej wybitnej poetki – pierwszej damy poezji polskiej, zdobywczyni wielu odznaczeń i nagród – w tym laureatki Nagrody Nobla 1996 oraz damy Orderu Orła Białego – najstarszego i najważniejszego odznaczenia w RP a także Rok Wisławy Szymborskiej.

W spotkaniu uczestniczyli Uczniowie kl. II Tmm, III Tbs, IV Tme, V Pli, V Pbs, V Pem wraz z opiekunami.

Serdecznie dziękujemy Panu Prelegentowi i mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie warsztatowe przekonało zebranych, że Wisława Szymborska jest wciąż poetką aktualną i uniwersalną.

 

Partnerzy