LOGOWANIE

            

Listopadowe spotkanie z IPN o/Rzeszów

09.11.2023 w naszym Centrum odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem IPN o/Rzeszów - Panem Zenonem Fajgerem, który przedstawił młodzieży klas: I Tem, I Tmi, I Tlp, II Tie, II Tmm, II Tl, III Tme, IV Tli, V Pli informacje dotyczące odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niepodległość nie została Polakom podarowana z dnia na dzień – był to długotrwały proces kilku pokoleń Polaków, którzy nie zapomnieli o swoich korzeniach, tradycji, języku i wierze. Pan Zenon przedstawił zebranym cały cykl zdarzeń, które do Niepodległości doprowadziły: od Insurekcji kościuszkowskiej, poprzez III rozbiór Polski i całkowite jej zniknięcie z mapy Europy   i świata, Księstwo Warszawskie,  Powstanie listopadowe, Powstanie krakowskie, Wiosnę Ludów, Powstanie styczniowe, autonomię galicyjską, Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”, Związek Strzelecki i inne tego typu formacje, Legiony Polskie, Armię Hallera, sylwetki: Józefa Poniatowskiego,  Józefa Sowińskiego, Józefa Bema, Romualda Traugutta, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego.

Dziękujemy p. Ryszardowi Wojnarowi i kl. II Tmm za przygotowanie i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, Gabrieli Gierczak z kl. IV Tli za prowadzenie spotkania; Amelii Hajduk z kl. II Tl, Natalii Bednarz z kl. V Pli oraz Hubertowi Balowi z kl. V Pem za reprezentowanie społeczności w poczcie sztandarowym.

Partnerzy