LOGOWANIE

            

nowe zestawy Arduino Mega 2560 EleGoo

W zawodzie Technik mechatronik, zostały doposażone pracownie w nowoczesny sprzęt do nauki programowania robotów mobilnych i mikroelektroniki. Pracownia Programowania PLC dostała nowe zestawy Arduino Mega 2560 EleGoo w ramach Rządowego programu "Aktywna Tablica" . Zostało zakupione m.in. specjalistyczne oprogramowanie, materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, a przede wszystkim gotowe zestawy do nauczania kodowania i robotyki. Uczniowie bardzo chętnie angażują się w poznawanie nowych metod tworzenia urządzeń mechatronicznych i zarządzania mikrokontrolerami programowalnymi, opartymi na platformie Arduino. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Partnerzy