LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa), 

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1500,

- języki obce: angielski i niemiecki.

Technik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki pojazdów samochodowych. Absolwenci tego kierunku kształcenia mają możliwość gruntownego poznania budowy pojazdów samochodowych, a także nowoczesnych metod ich obsługi
i naprawy. Są specjalistami w dziedzinie pojazdów samochodowych posiadają również szeroką wiedzę z zakresu współczesnych układów elektrycznych i elektronicznych, które nie tylko zapewniają prawidłowe i bezawaryjne działanie pojazdu, ale mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Zawód technik pojazdów samochodowych należy do zawodów z przyszłością, które mają związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi.

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w;

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych
 • instytucjach zajmujących sie ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

W trakcie nauki w uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, kwalifikacja:

MOT.05 obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,

MOT.06 organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 

Partnerzy