LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

TECHNIK BUDOWNICTWA

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa), 

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1500,

- języki obce: angielski i niemiecki.

Technik budownictwa to atrakcyjny zawód, który ma szczególne znaczenie w gospodarce kraju. Zapotrzebowanie na fachowców budowlanych zawsze będzie istniało. Zawód - technik budownictwa - jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy zarówno w Polsce jak
i za granicą.

Czym zajmuje się technik budownictwa?

 • kieruje robotami budowlanymi,
 • prowadzi dokumentację budowy,
 • sprawuje nadzór budowlany.
 • Umiejętności, jakie nabywa uczeń w trakcie nauki:
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną,
 • projektowanie prostych elementów konstrukcyjnych budowli,
 • opracowanie projektów organizacji robót,
 • dobieranie sprzętu, maszyn,
 • kierowanie gospodarką materiałową,
 • wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych,
 • analizowanie warunków gruntowych,
 • wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót,
 • przeprowadzanie kontroli jakości robót,
 • wykonywanie kalkulacji robót,
 • wykorzystywanie programów komputerowych.

Zadania zawodowe, jakie wykonuje technik budownictwa: 

 • organizuje i prowadzi roboty budowlane – m.in. zbrojarskie i betoniarskie,
 • kieruje pracą zespołów – brygad budowlanych,
 • opracowuje elementy dokumentacji budowlanej (obliczeniowej i rysunkowej),
 • prowadzi dokumentację budowy, sporządza kosztorys przedmiaru i obmiaru robót,
 • wykonuje oznaczenia technicznych materiałów i wyrobów budowlanych,
 • wykonuje inwentaryzację i wycenę obiektów,
 • organizuje i prowadzi prace remontowe
 • prowadzi rozliczenia za robociznę i materiały oraz rozliczenia z inwestorem. 

Technik budownictwa możesz pracować:

 • w firmach budowlanych,
 • w biurach projektowych,
 •  w organach administracji państwowej i samorządowej.
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

W trakcie nauki w uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, kwalifikacja:

BUD.12 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,

BUD.14 organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Partnerzy