LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

TECHNIK INFORMATYK

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa), 

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1500,

- języki obce: angielski i niemiecki.

Technik informatyk – zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.
Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.
W czasie  nauki zdobywane umiejętności zawodowe to między innymi:

 • posługiwanie się systemami operacyjnymi, 
 • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych,
 • posługiwanie się  oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania, 
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania,
 • programowanie w wybranych językach.

Do typowych zadań zawodowych technika informatyka, należą:

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego,
 • rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego,
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego,
 • konfiguracja stanowisk komputerowych, 
 • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych, 
 • konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi, 
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych.

Absolwenci technikum informatycznego znajdują zatrudnienie w:

 • firmach informatycznych,
 • ośrodkach obliczeniowych,
 • instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania, komputerowego,
 • firmach sprzedających sprzęt komputerowy,  instalujących oprogramowanie i sieci komputerowe,
 • punktach serwisowych sprzętu komputerowego.

Absolwent technikum może również założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym zakresie.

W trakcie nauki w uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, kwalifikacja:

INF.02 administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,

INF.03 tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Partnerzy