LOGOWANIE

            

Renowacja gokarta na kółku motoryzacyjnym

W ramach działalności kółka motoryzacyjnego, rozpoczęliśmy renowację jednego z dwóch gokartów. Tego zadania podjęli się uczniowie klasy I technikum pojazdów samochodowych. Gokart, którym będziemy się zajmować został wykonany w ramach pracy dyplomowej, przez uczniów technikum pod koniec lat 90. Podstawę gokarta stanowi gotowa rama. Sercem pojazdu jest silnik z motocykla WSK 125 cm3  trzystopniową przekładnią napędzającą sztywną tylną oś. Gokarta wyposażono w tarczowy układ hamulcowy, w którym elementem wykonawczym jest zacisk fabrycznie montowany w motocyklach marki MZ produkowanych do końca lat 80. Zastosowane podzespoły z popularnych motocykli gwarantują, że wszystkie części niezbędne do renowacji będą łatwo dostępne.

  • 1344
  • 1346
  • 1347
  • 1350 2

Czytaj więcej: Renowacja gokarta na kółku motoryzacyjnym

Kółko motoryzacyjne

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu prowadzone jest Koło Motoryzacyjne, które powstało z początkiem roku szkolnego 2014/2015. Zrzesza przede wszystkim uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych. Podstawowym celem Koła jest aktywne pogłębianie wiedzy zdobytej przez uczniów na zajęciach lekcyjnych na temat motoryzacji i współczesnych kierunków jej rozwoju oraz zastosowanie jej w praktyce. Członkowie Koła Naukowego zajmują się problemami związanymi z diagnostyką, naprawą oraz obsługą pojazdów samochodowych. Efekty pracy Koła to kształcenie praktycznych umiejętności uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami, poznawanie aktualnych rozwiązań konstrukcyjnych w technice samochodów oraz nowoczesnych metod diagnostyki. Spotkania odbywają się we wtorki po zajęciach szkolnych. Opiekunem Koła jest mgr inż. Wojciech Prajzner, pod którego kierunkiem młodzież ma możliwość samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie wykraczającym poza program szkolny.

Partnerzy