LOGOWANIE

            

Kółko motoryzacyjne

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu prowadzone jest Koło Motoryzacyjne, które powstało z początkiem roku szkolnego 2014/2015. Zrzesza przede wszystkim uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych. Podstawowym celem Koła jest aktywne pogłębianie wiedzy zdobytej przez uczniów na zajęciach lekcyjnych na temat motoryzacji i współczesnych kierunków jej rozwoju oraz zastosowanie jej w praktyce. Członkowie Koła Naukowego zajmują się problemami związanymi z diagnostyką, naprawą oraz obsługą pojazdów samochodowych. Efekty pracy Koła to kształcenie praktycznych umiejętności uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami, poznawanie aktualnych rozwiązań konstrukcyjnych w technice samochodów oraz nowoczesnych metod diagnostyki. Spotkania odbywają się we wtorki po zajęciach szkolnych. Opiekunem Koła jest mgr inż. Wojciech Prajzner, pod którego kierunkiem młodzież ma możliwość samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie wykraczającym poza program szkolny.

Partnerzy