LOGOWANIE

            

Kierunki samochodowe na REGIONALNYM PODKARPACKIM KONGRESIE ZAWODOWYM

W dniu 29 marca 2019 roku kierunki samochodowe zostały zaprezentowane na Regionalnym Podkarpackim Kongresie Zawodowym, który odbył się na Uniwersytecie Rzeszowskim. CKZiU nr 1 w Przemyślu jako jedyna szkoła zawodowa zaprezentowała się na stanowisku wystawowym, gdzie został przedstawiony potencjał kierunku samochodowego oraz oferta kształcenia naszej szkoły. Kongres składał się z części konferencyjnej i panelowej. Przedstawiciela naszej szkoły byli Dyrektor Robert Rybak, nauczyciele Rafał Hajduk i Grzegorz Góral, oraz uczniowie technikum pojazdów samochodowych Dominik Gierczak i Gracjan Lambora. 

Cele Kongresu było:

 • upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego;
 • prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie;
 • dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy;
 • przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami;
 • nawiązanie współpracy szkół z pracodawcami;
 • prezentacja możliwości finansowania współpracy Pracodawców ze Szkołami – projekty konkursowe MEN dla pracodawców i szkół wspierające współpracę w zakresie kształcenia zawodowego;
 • popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie – prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe – kompetencje językowe, krajowe, europejskie i światowe konkursy umiejętności zawodowych, staże zawodowe za granicą (FRSE, CKE, ORE).
 • img-0725db363968045a0026dbd8141c338f-v
 • img-27430f193401a706f8cbb235fd9e0165-v
 • img-3470049ee14846c053f6822b815bdf7c-v
 • img-3a6c5de829ca395dd34e63d73b0d71b3-v

Partnerzy