LOGOWANIE

            

Informacje o zawodzie

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-         organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

-         oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;

-         wykonywania napraw pojazdów samochodowych;

-         kontrolowania jakości wykonanych napraw;

-         prowadzenia usług motoryzacyjnych;

-         sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;

-         prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;

-         kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

-         stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;

-         zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;

-         salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;

-         przedsiębiorstwach transportu samochodowego;

-         przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;

-         firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Partnerzy