CKZiU Nr1

LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

Wizyta Biskupa Stanisława Jamrozka

Bp Stanisław Jamrozek w dniu 26 września 2017 r. podczas odbywanej wizytacji parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy na Błoniach przemyskich odwiedził społeczność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu. Spotkanie odbyło się w budynku Technikum Nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

W słowach powitania ks. Tadeusz Dec przywitał Księdza Biskupa i ks. Stanisława Ożoga, proboszcza parafii, na terenie której to funkcjonuje szkoła. Wicedyrektor CKZiU Nr 1 w Przemyślu, Jolanta Borowiec, przedstawiła historię Szkoły, specyfikę kształcenia i sylwetkę Patrona. Biskup Stanisław do zgromadzonych skierował słowa zachęty, zauważając, że przykład życia i posługi Patrona zobowiązuje do naśladowania go w codziennym życiu.

Po spotkaniu Biskup Stanisław odwiedził Izbę Pamięci Abpa Ignacego Tokarczuka.

 • 20170926_105122
 • 20170926_105213
 • 20170926_105428
 • 20170926_105452

Pielgrzymka klas IV Ts, IV Tmo i Tb 27.09.2017

27 września uczniowie klas IV Ts, IV Tmo i Tb  udali się na pielgrzymkę na Jasną Górę. Celem wspólnego pielgrzymowania była modlitwa dziękczynna za naukę a także prośba o szczęśliwe zdanie egzaminów maturalnych. Po odsłonięciu cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wszyscy uczniowie uczestniczyli we Mszy świętej w jasnogórskiej kaplicy. Po jej ukończeniu był czas na zwiedzanie kompleksu klasztornego a następnie odprawiona została droga krzyżowa na wałach jasnogórskich, wejście na wieżę i zakup pamiątek.

 • 20170927_062956
 • 20170927_075135
 • 20170927_075516
 • 20170927_080117

Kolejnym etapem pielgrzymki było sanktuarium Bożego miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach a tam konferencja ascetyczna wygłoszona w bazylice Bożego Miłosierdzia, wspólnie odmówiona koronka i nawiedzenie z krótką modlitwą kaplic narodowych. Następnie nawiedziliśmy kaplicę klasztorną św. s. Faustyny i jej relikwie z chwilą na osobistą adorację najświętszego sakramentu, wypisaniem próśb i intencji. Drugą częścią pobytu w Łagiewnikach było przejście do Centrum Jana Pawła II, nawiedzenie kościoła oraz kaplic w dolnej jego części i wspólna modlitwa. Na zakończenie pobytu w Krakowie udaliśmy się do centrum miasta, gdzie była możliwość zwiedzania i odpoczynku.

Pielgrzymkę przygotowali i prowadzili: wychowawcy p. Ewa Morawska i Krzysztof Książek oraz katecheci ks. Piotr Czarniecki i ks. Łukasz Pałacki.

Zaproszenie

Wizyta w Colorlandzie, OPTeam, G2A Arena

W dniu 14 września uczniowie klasy  3tli i 4tli uczący się w zawodzie technik informatyk pod opieką  ks. Ł. Pałackiego i R. Hano i wybrali się do zakładów produkcyjnych w Jasionce k/ Rzeszowa.

Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzanie zakładu Colorland,  który zajmuje się drukiem cyfrowym. Uczniowie zapoznali się z kolejnymi etapami produkcji wyrobów takich jak fotoksiązki i kalendarze, poznali różnorodność stanowisk pracy w przedsiębiorstwie oraz zasady funkcjonowania maszyn i urządzeń i ich rolę w procesach produkcji.

Kolejnym zakładem, który zwiedziliśmy i zostaliśmy  zapoznani z jego działalnością był zakład  OPTeam  działający na polskim rynku IT od 1988 roku. OPTeam jest zakładem, który dostarcza profesjonalne rozwiązania i usługi informatyczne dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i uczelni wyższych. Wdraża i integruje rozwiązania IT dedykowane dla takich sektorów rynku jak: przemysł, energetyka, budownictwo, handel i usługi, administracja publiczna, medycyna i szkolnictwo wyższe. Buduje m.in. sieci (LAN, WAN, systemy teletransmisyjne), wdraża zaawansowane rozwiązania dla bezpieczeństwa danych (backup, archiwizacja, macierze), a także realizuje ośrodki przetwarzania danych.

 • DSC_0003
 • DSC_0005
 • DSC_0008
 • DSC_0011

Następnie  udaliśmy się do G2A Arena, które zwiedziliśmy i zapoznaliśmy się z jej infrastrukturą.

G2A Arena to Centrum Wystawienniczo- Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Jest obecnie najnowocześniejszym obiektem biznesowym zlokalizowanym na terenie województwa podkarpackiego.  Jest obiektem wielofunkcyjnym – część wystawiennicza i kongresowa mogą funkcjonować niezależnie względem siebie lub łączyć się w jedną przestrzeń wystawienniczo-kongresową, stanowiącą całość.

Przez wszystkich przedstawicieli zakładów: COLORLAND, OPTeam i G2A Arena  zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci i wzbogaceni o nową wiedzę za co bardzo dziękujemy.

ŚLADAMI ŻYCIA KSIĘDZA ARCYBISKUPA IGNACEGO TOKARCZUKA

W weekend 23-24 września 2017 r. społeczność  CKZiU Nr 1 w Przemyślu wybrała się na  pielgrzymkę „Śladami życia ks. Abpa Ignacego Tokarczuka”.  W ten sposób rozpoczęliśmy obchody 100 rocznicy urodzin Abpa przypadającej 1 lutego 2018r., 10 rocznicy nadania Technikum nr 8 w Przemyślu imienia tego wielkiego Polaka - przypadającej 6 czerwca 2018r. oraz roku 2018 ustanowionego przez Sejm Rokiem Abpa Ignacego Tokarczuka.  Była to dla uczestników wyjazdu żywa lekcja historii, gdyż pojechał z nami krewny abpa- dr Stanisław Tokarczuk – autor wielu artykułów i książek, a także wieloletni prezes Familijnego Stowarzyszenia Zbarażan w Lubinie. Opowiadał ciekawie o abpie a także  o działalności stowarzyszenia, które podjęło wiele inicjatyw mających na celu renowację zniszczonego kościoła o. Bernardynów w Zbarażu.

Odwiedziliśmy miejsca związane z postacią abpa:

- Łubianki Wyższe/aktualnie Wyżne/ znajdujące się 7 km od Zbaraża - miejsce urodzenia ks. Abpa, posiadające na rozstaju dróg w centralnym placu wsi kapliczkę przydrożną ufundowaną przez Rodziców ks. Abpa – Szymona Tokarczuka oraz Marię z d. Junka, jako wotum wdzięczności za urodzenie i życie syna (urodził się jako 4 dziecko, wcześniej 3 zmarło wg opowiadań samego księdza abpa). Kapliczka składa się z figury Matki Bożej w koronie z dzieciątkiem Jezus na ręce oraz posiada płaskorzeźbę św. Ignacego Loyoli, gdyż rzeźbiarz ją wykonujący nie bardzo wiedział jak wyglądał św. Ignacy męczennik - Antiocheński - patron księdza abpa oraz święty zarówno kościoła katolickiego jak i prawosławnego. W czasie II wojny światowej kapliczkę ukryto, gdyż obawiano się zdewastowania jej przez bolszewików, by po wojnie postawić ją z powrotem w tym samym miejscu.

 • 20170923_140124
 • 20170923_140125
 • 20170923_140217
 • 20170923_141254

Dzięki p. Stanisławowi mieliśmy też okazję zobaczyć miejsce, w którym mieszkali  rodzice ks. Abpa oraz autentyczną studnię Tokarczuków.

Czytaj więcej: ŚLADAMI ŻYCIA KSIĘDZA ARCYBISKUPA IGNACEGO TOKARCZUKA

Partnerzy